Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада Д 64.175.01


Повідомлення про захист дисертації Луньова Антона Андрійовича

26 квітня 2021 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Луньова Антона Андрійовича
на тему
"Питання повноти і базисності граничних задач для систем звичайних диференціальних рівнянь"

за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

У зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією та карантинними обмеженнями, засідання вченої ради відбудеться з використання засобів відеозв’язку (zoom) в режимі реального часу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 607. Щоб отримати запрошення для участі у zoom-конференції, просимо завчасно заертатися до вченого секретаря  ради за адресою gorkaviy@ilt.kharkov.ua

 Файл автореферату:
 " Існування і асимптотична поведінка розв’язків задач математичної фізики"

 Файл дисертації:
 "Існування і асимптотична поведінка розв’язків задач математичної фізики"

 Відгуки опонентів:

 Дюкарев Ю.М. - доктор фізико-математичних наук, доцент
 Золотарьов В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор 


Повідомлення про захист дисертації Рибалко Володимира Олександровича

26 грудня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Рибалко Володимира Олександровича
на тему
"Існування і асимптотична поведінка розв’язків задач математичної фізики"

за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

 Файл автореферату:
 " Існування і асимптотична поведінка розв’язків задач математичної фізики"

 Файл дисертації:
 "Існування і асимптотична поведінка розв’язків задач математичної фізики"

 Відгуки опонентів:

 Мельник Т.А. -  доктор фізико-математичних наук, професор
 Мурач О.О. -  доктор фізико-математичних наук
 Скрипнік І.І. -  доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, доцент,


Повідомлення про захист дисертації Резуненко Олександра Вячеславовича

11 грудня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Резуненко Олександра Вячеславовича
на тему
"Якісні властивості динамічних систем, що породжені нелінійними диференціальними рівняннями у частинних похідних з загаюванням"

за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

 Файл автореферату:
 " Якісні властивості динамічних систем, що породжені нелінійними диференціальними рівняннями у частинних похідних з загаюванням"

 Файл дисертації:
 " Якісні властивості динамічних систем, що породжені нелінійними диференціальними рівняннями у частинних похідних з загаюванням"

 Відгуки опонентів:

 Когут П.І. -  доктор фізико-математичних наук, професор
 Коробов В.І. -  доктор фізико-математичних наук, професор
 Ткаченко В.І. -  доктор фізико-математичних наук, професор
 


Повідомлення про захист дисертації Сазонової Олени Станиславівни

11 грудня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Сазонової Олени Станиславівни
на тему
«Асиметричні та континуальні аналоги бімодальних розподілів»

за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  «Асиметричні та континуальні аналоги бімодальних розподілів»

Файл дисертації:
 «Асиметричні та континуальні аналоги бімодальних розподілів»

Відгуки опонентів:

Герасименко В.І. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Шепельський Д.Г.- доктор  фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Вишнякової Ганни Марківни

30 травня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Вишнякової Ганни Марківни
на тему
"Многочлени з обмеженнями на розташування коренів і граничні класи цілих функцій"

за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

 Файл автореферату:
 " Многочлени з обмеженнями на розташування коренів і граничні класи цілих функцій"

 Файл дисертації:
 " Многочлени з обмеженнями на розташування коренів і граничні класи цілих функцій"

 Відгуки опонентів:

 Золотарьов В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор
 Севостьянов Є.О. - доктор фізико-математичних наук, професор 
 Скасків О.Б. - доктор фізико-математичних наук, професор
 


Повідомлення про захист дисертації Хейфеця Олександра Яковича

21 травня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Хейфеця Олександра Яковича
на тему
"Унітарні системи розсіювання та задачі інтерполяції"

за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

 Файл автореферату:
 " Унітарні системи розсіювання та задачі інтерполяції"

 Файл дисертації:
 " Унітарні системи розсіювання та задачі інтерполяції"

 Відгуки опонентів:

 Деркач В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор 
 Дюкарев Ю.М. - доктор фізико-математичних наук, професор
 Золотарьов В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор 
 Дудкін М. Є. - доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Андреєва Кирила Миколайовича

3 жовтня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Андреєва Кирила Миколайовича
на тему
«Хвилі розрідження для рівняння Кортевега-де Фріза: асимптотики та інтеграли руху»

за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  «Хвилі розрідження для рівняння Кортевега-де Фріза: асимптотики та інтеграли руху»

Файл дисертації:
 «Хвилі розрідження для рівняння Кортевега-де Фріза: асимптотики та інтеграли руху»

Відгуки опонентів:

Гордевський В.Д. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Самойленко Ю.І. - доктор  фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Гречнєвої Марини Олександрівни

3 жовтня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Гречнєвої Марини Олександрівни
на тему
«Геометрія двовимірної поверхні простору Мінковського та її грассманового образу»

за спеціальністю 01.01.04 – геометрія та топологія на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  «Геометрія двовимірної поверхні простору Мінковського та її грассманового образу»

Файл дисертації:
  «Геометрія двовимірної поверхні простору Мінковського та її грассманового образу»

Відгуки опонентів:

Максименко С.І.  - доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України 
Ямпольський О.Л.  -  доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Ігнатович Світлани Юріївни

18 квітня 2018 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Ігнатович Світлани Юріївни
на тему
"Метод рядів та вільних алгебр в аналізі нелінійних керованих систем"

за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 " Метод рядів та вільних алгебр в аналізі нелінійних керованих систем"

Файл дисертації:
 " Метод рядів та вільних алгебр в аналізі нелінійних керованих систем"

Відгуки опонентів:

Золотарьов В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Зуєв О.Л. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Холькін О.М. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Хількової Лариси Олександрівни

18 квітня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Хількової Лариси Олександрівни
на тему
"Усереднені моделі дифузії в пористому середовищі з нелінійною адсорбцією на межі"

за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  " Усереднені моделі дифузії в пористому середовищі з нелінійною адсорбцією на межі"

Файл дисертації:
 " Усереднені моделі дифузії в пористому середовищі з нелінійною адсорбцією на межі"

Відгуки опонентів:

Мельник Т.А. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Скрипнік І.І. - доктор  фізико-математичних наук


Згідно статті 6 Закону України "Про вищу освіту":

 п.5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства. 

1. На сайті розміщуються за поданням Вченої секретаря спецради наступна інформація:
- Дата захисту дисертації; 
- Прізвище, ім'я та по батькові здобувача; 
- Шифр і найменування спеціальності; 
- Найменування дисертації;

   матеріали: 
- Дисертація в форматі * .pdf;
- Автореферат у форматі * .pdf; 
- Відгуки опонентів. 

2. Відповідальність за своєчасне розміщення зазначених матерiалiв відповідно до Закону України покладається на Вчених секретарів рад по захистах дисертацій. 

Архів