Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада Д 64.175.01


Повідомлення про захист дисертації Андреєва Кирила Миколайовича

3 жовтня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Андреєва Кирила Миколайовича
на тему
«Хвилі розрідження для рівняння Кортевега-де Фріза: асимптотики та інтеграли руху»

за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  «Хвилі розрідження для рівняння Кортевега-де Фріза: асимптотики та інтеграли руху»

Файл дисертації:
 «Хвилі розрідження для рівняння Кортевега-де Фріза: асимптотики та інтеграли руху»

Відгуки опонентів:

Гордевський В.Д. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Самойленко Ю.І. - доктор  фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Гречнєвої Марини Олександрівни

3 жовтня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Гречнєвої Марини Олександрівни
на тему
«Геометрія двовимірної поверхні простору Мінковського та її грассманового образу»

за спеціальністю 01.01.04 – геометрія та топологія на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  «Геометрія двовимірної поверхні простору Мінковського та її грассманового образу»

Файл дисертації:
  «Геометрія двовимірної поверхні простору Мінковського та її грассманового образу»

Відгуки опонентів:

Максименко С.І.  - доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України 
Ямпольський О.Л.  -  доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Ігнатович Світлани Юріївни

18 квітня 2018 року о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Ігнатович Світлани Юріївни
на тему
"Метод рядів та вільних алгебр в аналізі нелінійних керованих систем"

за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 " Метод рядів та вільних алгебр в аналізі нелінійних керованих систем"

Файл дисертації:
 " Метод рядів та вільних алгебр в аналізі нелінійних керованих систем"

Відгуки опонентів:

Золотарьов В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Зуєв О.Л. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Холькін О.М. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Хількової Лариси Олександрівни

18 квітня 2018 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Хількової Лариси Олександрівни
на тему
"Усереднені моделі дифузії в пористому середовищі з нелінійною адсорбцією на межі"

за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  " Усереднені моделі дифузії в пористому середовищі з нелінійною адсорбцією на межі"

Файл дисертації:
 " Усереднені моделі дифузії в пористому середовищі з нелінійною адсорбцією на межі"

Відгуки опонентів:

Мельник Т.А. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Скрипнік І.І. - доктор  фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації  Синельщикова Сергія Дмитровича.
Повідомлення поновлено:20 вересня 2016

26 жовтня 2016 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Синельщикова Сергія Дмитровича
на тему
"Дії некомутативних груп і квантових алгебр на точкових просторах та їх q-аналогах"

за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Дії некомутативних груп і квантових алгебр на точкових просторах та їх q-аналогах"

Файл дисертації:
 "Дії некомутативних груп і квантових алгебр на точкових просторах та їх q-аналогах"

Відгуки опонентів:
  Даниленко О.І. - доктор фізико-математичних наук
  Дюкарев Ю.М. - доктор фізико-математичних наук, професор
  Островський В.Л. - доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації  Фардиголи Лариси Василівни.
Повідомлення поновлено:20 вересня 2016

26 жовтня 2016 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Фардиголи Лариси Василівни
на тему
"Оператори перетворення та оператори впливу в задачах керування"

за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Оператори перетворення та оператори впливу в задачах керування"

Файл дисертації:
 "Оператори перетворення та оператори впливу в задачах керування"

Відгуки опонентів:
  Коробов В.І. - доктор фізико-математичних наук
  Мурач О.О. - доктор фізико-математичних наук
  Холькін О.М. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Гладкої Зої Миколаївни
Повідомлення поновлено: 25 травня 2016

22 червня 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Гладкої Зої Миколаївни
на тему
"Метод оберненої задачі розсіювання для рівняння Кортевега – де Фріза з початковими даними типу сходинки"

за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Метод оберненої задачі розсіювання для рівняння Кортевега – де Фріза з початковими даними типу сходинки"

Файл дисертації:
 "Метод оберненої задачі розсіювання для рівняння Кортевега – де Фріза з початковими даними типу сходинки"

Відгуки опонентів:

Гордевський В.Д. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Мінаков О.О. - кандидат  фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Болотова Дмитра Валерійовича.
Повідомлення поновлено: 4 лютого 2016

3 березня 2016 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Болотова Дмитра Валерійовича
на тему
"Топологія та макроскопічна геометрія ріманових многовидів"

за спеціальністю 01.01.04 – геометрія та топологія на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Топологія та макроскопічна геометрія ріманових многовидів"

Файл дисертації:
 "Топологія та макроскопічна геометрія ріманових многовидів"

Відгуки опонентів:

Зарічний М.М. - доктор фізико-математичних наук, професор 
Зелінський Ю.Б. -  доктор фізико-математичних наук, професор
Пришляк О.О. - доктор фізико-математичних наук, професор  


Повідомлення про захист дисертації Драча Костянтина Дмитровича
Повідомлення поновлено: 4 лютого 2016

3 березня 2016 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Драча Костянтина Дмитровича
на тему
"Екстремальні оцінки для повних гіперповерхонь у ріманових просторах"

за спеціальністю 01.01.04 – геометрія та топологія на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Екстремальні оцінки для повних гіперповерхонь у ріманових просторах"

Файл дисертації:
 "Екстремальні оцінки для повних гіперповерхонь у ріманових просторах"

Відгуки опонентів:

 Зарічний М.М. - доктор фізико-математичних наук, професор 
  Максименко С.І. -  доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації  Ямпольського Олександра Леонідовича.
Повідомлення поновлено:22 жовтня 2015

24 листопада 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.01 відбудеться захист дисертації

Ямпольського Олександра Леонідовича
на тему
"Геометрія підмноговидів у розшарованих просторах"

за спеціальністю 01.01.04 – геометрія та топологія на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  "Геометрія підмноговидів у розшарованих просторах"

Файл дисертації:
 "Геометрія підмноговидів у розшарованих просторах"

Відгуки опонентів:
  Амінов Ю.А. -  доктор фізико-математичних наук, професор
  Пришляк О.О. - доктор фізико-математичних наук, професор
  Зарічний М.М. - доктор фізико-математичних наук, професор


Згідно статті 6 Закону України "Про вищу освіту":

 п.5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства. 

1. На сайті розміщуються за поданням Вченої секретаря спецради наступна інформація:
- Дата захисту дисертації; 
- Прізвище, ім'я та по батькові здобувача; 
- Шифр і найменування спеціальності; 
- Найменування дисертації;

   матеріали: 
- Дисертація в форматі * .pdf;
- Автореферат у форматі * .pdf; 
- Відгуки опонентів. 

2. Відповідальність за своєчасне розміщення зазначених матерiалiв відповідно до Закону України покладається на Вчених секретарів рад по захистах дисертацій.