Відділ оптичних та магнітних властивостей твердих тіл

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Склад відділу


Микола Федорович Харченко
Завідуючий відділом,
професор, доктор фіз.-мат. наук,
академік НАН України.
kharchenko@ilt.kharkov.ua


Володимир Миколайович Савицький
Заступник завідуючого відділом,
науковий співробітник,
кандидат фіз.-мат. наук.
savitsky@ilt.kharkov.ua

Олена Леонідівна Фертман
Старший науковий співробітник,
доктор фіз.-мат. наук.
fertman@ilt.kharkov.ua

Ніна Михайлівна Нестеренко
Науковий співробітник,
кандидат фіз.-мат. наук.
nesterenko@ilt.kharkov.ua

Ольга Володимирівна Милославська
Науковий співробітник,
кандидат фіз.-мат. наук.
miloslavskaya@ilt.kharkov.ua

Христина Володимирівна Кутько
Науковий співробітник,
кандидат фіз.-мат. наук.
kkutko@ilt.kharkov.ua

Володимир Михайлович Хрустальов
Молодший науковий співробітник,
кандидат фіз.-мат. наук.
khrustalyov@ilt.kharkov.ua

Юрій Миколайович Харченко
Молодший науковий співробітник.
ykharchenko@ilt.kharkov.ua

Сергій Миколайович Попережай
Молодший науковий співробітник.
poperegay@ilt.kharkov.ua

Ірина Миколаївна Лукієнко
Молодший науковий співробітник.
lukijenko@ilt.kharkov.ua

Ольга Іванівна Тутакіна
Інженер.


Фаузія Сайфієвна Покровська
Інженер.