EN UA

Відділ оптичних та магнітних властивостей твердих тіл

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Коротко про відділ.

Історія становлення відділу почалася із створеної Борисом Ієремієвичем Вєркіним в 1960 році лабораторії "Електропровідність і надпровідність" і запрошення Віктора Валентиновича Єременка стати її керівником. З роками тематика досліджень змістилась від гальваномагнітних ефектів в металах та фотопровідності і спектроскопії напівпровідників до спектроскопії і магнетооптики багатопідграткових магнетовпорядкованих кристалів і магнітних фазових перетворень в них. Були відновлені експериментальні дослідження антиферомагнетиків, що були започатковані ще на початку 1930-их років піонерськими роботами Л.В. Шубнікова і перервані його розстрілом в 1937 році та наступними репресіями. Сьогодні відділ має назву "Відділ оптичних і магнітних властивостей твердих тіл", керує ним Микола Федорович Харченко з 1986 року... читати далі

Напрямки досліджень відділу:

  • Індуковані магнітним полем магнітні фазові перетворення в кристалічних сполуках перехідних елементів.
  • Магнето-оптика антиферомагнітних кристалів та штучних магнітних наноструктур.
  • Оптика та спектроскопія магнето-концентрованих фероїків.
  • Низькоенергетична динаміка шаруватих кристалічних сполук рідкісноземельних іонів в магнітному полі.
  • Властивості метастабільних високотемпературних мультифероїків.

Дослідницькі групи: