EN UA

Відділ оптичних та магнітних властивостей твердих тіл

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Ніна Михайлівна НестеренкоТел: +38 (057) 341-08-46, 2-64 (внутрішній)
Кімната: 102 (лаб.)
e-mail: nesterenko@ilt.kharkov.ua
Академічні ступені:

1983 Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.09 - фізика низьких температур, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків, Україна.

1967 Диплом спеціаліста за спеціальністю фізика-оптика, фізико-математичний факультет, Чернівецький державний університет ім. І. Франка, Чернівці, Україна.

Професійна кар'єра:

1986 - цей час Науковий співробітник відділу "Оптичних та магнітних властивостей твердих тіл" ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна.
1979 - цей час Науковий співробітник - ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна.
1974 - цей час Співробітник - ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна.
1971 - 1973 Молодший науковий співробітник - Спеціальна Астрофізична Обсерваторія Академії Наук СССР.
1967 - 1971 Аспірантура - ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна, Харків, Україна.
1962 - 1967 Вища освіта, студентка фізико-математичного факультету - Чернівецький державний університет ім І. Франка, Чернівці, Україна.

Наукові інтереси:

 • Феноменологічний та симетрійний аналіз фазових переходів, який базується на аналізі спектроскопічних даних (комбінаційного розсіювання світла та інфрачервоних спектрів поглинання та відбиття) та доменних структур, зокрема, у шаруватих тригональних та ромбічних молібдатах та вольфраматах.
 • Спонтанне та індуковане магнітним полем кооперативне впорядкування типу Яна-Теллера.
 • Формування низькоенергетичного фононного спектру у шаруватих кристалів та їх роль у механізмах фероеластичних фазових переходів та кооперативних механізмах нестабільності гратки типу Яна-Теллера.

Основні наукові публікації:

 1. A.A. Zvyagin, K. Kutko, D. Kamenskyi, A.V. Peschanskii, S. Poperezhai, N.M. Nesterenko, "Observation of spontaneous ferriquadrupolar order in KDy(MoO4)2", Phys. Rev. B 98, 2018, 064406(5pp).
 2. V.I. Kutko, N.M. Nesterenko, N.S. Zubenko, S.N. Poperezhai, K.V. Kutko, A.V. Eremenko, "IR reflection and absorption spectra in CsDy(MoO4)2 at cooperative Jahn–Teller effect", Fiz. Nizk. Temp., 2018, Vol.44, p. 197.
 3. W. Zapart, M.B. Zapart, N.M. Nesterenko, "Effect of Li-doping on the Ferroelastic Phase Transitions in KSc(MoO4)2", Ferroelectrics, 2014, 462, p. 110.
 4. G.A. Zvyagina, V.D. Fil', Yu.N. Kharchenko, N.M. Nesterenko, "Phase transitions in the magnetoelastic crystals CsDy(1-x)Gd(x)(MoO4)2" Fiz. Nizk. Temp., 2004, Vol.30, p. 318.
 5. S.S. Gerashchenko, O.V. Miloslavskaya, Yu.N. Kharchenko, V.I. Kutko, N.M. Nesterenko, L. Macalik, K. Hermanovich, M. Maczka, J. Hanuza, "Bi-doping effect on the Yahn-Teller phase transition in CsDy(MoO4)2 crystal" Material Science, 2002, v.20, p. 81.
 6. N.M. Nesterenko, A.V. Peschanskii, V.I. Fomin, "Raman scattering in the vicinity of the ferroelstic phase transition to the monoclinic phase in KSc(MoO4)2",Fiz. Nizk. Temp., 2001, v.27, p. 203.
 7. N.M.Nesterenko, "Symmetry analysis of the possible low-temperature phases in KDy(MoO4)2", Physics of the Solid State, 2000, v.42, p. 184.
 8. В.П. Гнездилов, В.В. Еременко, Н.М. Нестеренко, В.И. Фомин, "Комбинационное рассеяние света в слоистых ромбических двойных молибдтатах", Оптика и спектроскопия, 1990, Т.68, с. 557.
 9. N.M.Nesterenko, V.I.Fomin, Yu.A.Popkov, A.A. Gurscas, "Soft Modes in K(1-x)Rb(x)Sc(MoO4)2 Mixed Crystals", Phys. Stat. Sol. (a), 1980, v.62, p. K35.
 10. A.I.Otko, N.M.Nesterenko, L.V.Povstyaniy, "Phenomenological Approach to Structural Phase Transitions in Trigonal Double Molybdates and Tungstates", Phys. Stat. Sol. (a), 1978, v.46, p. 577.