EN UA

Відділ оптичних та магнітних властивостей твердих тіл

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України


Експериментальне устаткування

  • Установка для вимірів спектрів поглинання кристалів в видимій, ближній УФ, ДІЧ та інфрачервоній областях в постійному магнітному полі до 7 Тл, в діапазоні температур від 1,5 до 300 К.
  • Устаткування для магнітооптичних спектральних досліджень (двозаломлення, дихроїзм) в експериментальних конфігураціях Фогта та Фарадея (магнітне поле до 7 Тл, спектральний діапазон 300 - 800 нм; температурний діапазон 6 - 300 К).
  • Устаткування для вимірів ефектів Фарадея та Кера (магнітне поле до 1,7 Тл, кімнатні температури).
  • Устаткування для візуальних спостережень феромагнітних, антиферомагнітних та кристалічних доменів в температурному діапазоні 6 - 300 К в постійних магнітних полях до 7 Тл.
  • Установка для вимірів магнітної сприйнятливості, намагніченості і електричної поляризації в імпульсному магнітному полі (напруженість поля до 30 Тл, тривалість імпульсу 35 мсек, діапазоні температур 1,5 - 300 К.
  • Установка для досліджень резонансних властивостей магнетиків в діапазоні частот 30 - 75 ГГц в постійному магнітному полі до 5 Тл при температурах 1,8 - 30 К.