EN UA

Відділ оптичних та магнітних властивостей твердих тіл

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Ірина Миколаївна ЛукієнкоТел: +38 (057) 341-08-46, 6-15, 4-23 (внутрішній)
Кімната: 410, 115 (лаб.)
e-mail: lukijenko@ilt.kharkov.ua
Академічні ступені:

2004 Диплом магістра за спеціальністю "фізика магнітних явищ", Фізичний факультет, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна. (ФТІНТ, "Магнітне лінійне двозаломлення в антиферомагнітному кристалі LiCoPO4". Науковий керівник: акад. М.Ф.Харченко.)

Професійна кар'єра:

11.2008 - цей час Молодший науковий співробітник відділу "Оптичних та магнітних властивостей твердих тіл" ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України, Харків, Україна.
2005 - 2008 Аспірантура у ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України, Харків, Україна. Науковий керівник: акад., доктор ф.-м. наук М.Ф. Харченко.
2004 - 2005 Інженер відділу "Оптичних та магнітних властивостей твердих тіл" ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України, Харків, Україна.
1999 - 2004 Студентка, фізичний факультет, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна.

Research Activity:

 • Магнітооптичні ефекти Керра та Фарадея магнітовпорядкованих систем: багатошарових наноплівок типу Феромагнітний/Нормальний метали, однорозмірних магнітних фотонних кристалів.
 • Оптична спектроскопія спресованих нанопорошків подвійних шаруватих гідроксидів.

Основні наукові публікації:

 1. І.М. Лукієнко, М.Ф. Харченко, О.М. Стеценко. «Опосередкований вплив квантового розмірного ефекту в багатошарових наноплівках Co/Cu(111) на поздовжній ефект Керра». Журнал нано- електрон.фіз. (Journal of Nano- and Electronic Physics), 10, 06041(7сс), (2018).
 2. T.V. Mikhailova, V.N. Berzhansky, A.N. Shaposhnikov, A.V. Karavainikov, A.R. Prokopov, Yu.M. Kharchenko, I.M. Lukienko, O.V. Miloslavskaya, M.F. Kharchenko. «Optimization of one-dimensional photonic crystals with double layer magneto-active defect». Optical Materials 78 (2018) 521-530.
 3. Shaposhnikov A.N., Prokopov A.R., Berzhansky V.N., Mikhailova T.V., Karavainikov A.V. , Kharchenko M.F. , Belotelov V.I., Lukienko I.M. , Miloslavskaya O.V., Kharchenko Yu.M. «Magnetooptics of single and microresonator iron-garnet films at low temperatures». Optical Materials 52 (2), pp. 21-25 (2016).
 4. Бержанский В.Н., Шапошников А.Н., Прокопов А.Р., Каравайников А.В., Михайлова Т.В., Лукиенко И.Н., Харченко Ю.Н., Голуб В.О., Салюк О.Ю., Белотелов В.И. «Одномерные магнитофотонные кристаллы с двойными магнитооптическими слоями». Журнал экспериментальной и теоретической физики 150 (5),c. 0859-0867 (2016).
 5. V.N. Berzhansky, A.V. Karavainikov, T.V. Mikhailova, A.R. Prokopov, A.N. Shaposhnikov, M.F. Kharchenko, I.M. Lukienko, O.V. Miloslavskaya and Yu.M. Kharchenko. «Temperature Dependence of Faraday Rotation in Microcavity 1D-MPCs Containing Magneto-Optical Layers with a Compensation Temperature». Solid State Phenomena 230. pp 247-252 (2015).
 6. Berzhansky Vladimir N., Shaposhnikov Alexander N., Karavainikov Andrey V., Prokopov Anatoly R., Mikhailova Tatyana V., Kharchenko Nikolai F., Lukienko Irene N., Kharchenko Yuriy N., Miloslavskaya Olga V., Kotov Viacheslav A. , and Belotelov Vladimir I. “The Effect of Faraday Rotation Enhancement in Nanolayered Structures of Bi - substituted Iron Garnets”. Solid State Phenomena 200, pp. 233-238 (2013).
 7. И.Н. Лукиенко, Н.Ф. Харченко, В.М. Хрусталeв, В.Н. Савицкий, А.В. Федорченко, В.А. Десненко, А.Н. Стеценко, В.В. Зорченко. “Индуцированное квантовым электронным размерным эффектом уменьшение суперпарамагнитных кластеров в нанопленках [Co/Cu(111)]n”. Физика низких температур 38 (9), cc. 1069–1076 (2012).
 8. V.N. Berzhansky, T.V. Mikhailova, A.V. Karavainikov, A.R. Prokopov, A.N. Shaposhnikov, I.N. Lukienko, Yu.N. Kharchenko, O.V. Miloslavskaya and N.F. Kharchenko. “Microcavity One-Dimensional Magnetophotonic Crystals with Double Layer Iron Garnet”. Journal of the Magnetics Society of Japan 36, pp. 42-45 (2012).
 9. I.M. Lukienko, M.F. Kharchenko, V.V. Zorchenko, A.N. Stetsenko. “Linear in magnetic field increase of the magneto-optical Kerr effect in multilayered Co/Cu films”. Func. Mat. 15 (1), pp. 56-62 (2008).
 10. И.Н. Лукиенко, Н.Ф. Харченко, В.В. Зорченко, А.Н. Стеценко. “Индуцированное магнитным полем увеличение продольного эффекта Керра в многослойных плёнках Co/Cu(111)”.