EN UA

Відділ оптичних та магнітних властивостей твердих тіл

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Володимир Михайлович ХрустальовТел: +38 (057) 341-08-46, 2-59 (внутрішній)
Кімната: 205 (лаб.)
e-mail: khrustalyov@ilt.kharkov.ua
Академічні ступені:

2018 Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 - магнетизм, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна Національної академії наук України, Харків, Україна. ("Особливості магнітних та магнетоелектричних властивостей кристалів LiCoPO4 та LiNiPO4 в сильному імпульсному магнітному полі". Науковий керівник: акад. М.Ф. Харченко.)
2002 Диплом спеціаліста за спеціальністю "Фізика", Фізичний факультет, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна. (ФТІНТ НАНУ, відділ "Оптичних та магнітних властивостей твердих тіл", "Дослідження антиферомагнітного кристалу LiNiPO4 в імпульсному магнітному полі". Науковий керівник: акад. М.Ф. Харченко.)

Професійна кар'єра:

11.2005 - цей час Молодший науковий співробітник відділу "Оптичних та магнітних властивостей твердих тіл" ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України, Харків, Україна.
11.2002 - 10.2005 Аспірантура у ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України, Харків, Україна. Науковий керівник: акад. М.Ф. Харченко.
>09.1997 - 07.2002 Студент кафедри загальної фізики, Фізичний факультет, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна.

Наукові інтереси:

  • Низькотемпературні дослідження магнітних та електричних властивостей низьковимірних магнетиків, антиферомагнетиків та мультифероїків у сильному імпульсному магнітному полі.

Основні наукові публікації:

  1. V.M. Khrustalyov, V.N. Savytsky, and M.F. Kharchenko, "(H,Ti)-diagram of magnetic transformations induced by a pulsed magnetic field in antiferromagnetic LiCoPO4", Low Temp. Phys. V.43, 1332 (2017).
  2. V.M. Khrustalyov, V.M. Savytsky, and M.F. Kharchenko, "Magnetoelectric effect in antiferromagnetic LiNiPO4 in pulsed magnetic fields", Low Temp. Phys. V.42, No12, 1126 (2016).
  3. V.M. Khrustalyov, V.M. Savytsky, and M.F. Kharchenko, "Magnetoelectric effect in antiferromagnetic LiCoPO4 in pulsed magnetic fields", Low Temp. Phys. V.42, No4, 280 (2016).
  4. N.F. Kharchenko, V.M. Khrustalev, and V.N. Savitskii, "Magnetic field induced spin reorientation in the strongly anisotropic antiferromagnetic crystal LiCoPO4, Low Temp. Phys. V.36, No6, 558 (2010).
  5. V.M. Khrustalyov, V.N. Savitsky, N.F.Kharchenko, "Multi-step-like magnetization of LiNiPO4 in a pulse magnetic field", Czechoslovak Journal of Physics. Suppl., V.54, No4, 27 (2004).