EN UA

Відділ оптичних та магнітних властивостей твердих тіл

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Христина Володимирівна КутькоТел: +38 (057) 341-08-46, 7-69 (внутрішній)
Кімната: 421, 104 (лаб.)
e-mail: kkutko@ilt.kharkov.ua
Академічні ступені:

2014 Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 - магнетизм, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна Національної академії наук України, Харків, Україна. ("Резонансні властивості та магнітна анізотропія багатошарових магнітних плівок Co/Cu (111)". Науковий керівник: проф. О.Г.Андерс.)
2002 Диплом спеціаліста за спеціальністю "Біофізика", факультет радіофізики, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна, диплом з відзнакою. (ФТІНТ, відділ Молекулярної біофізики, "Вивчення взаємодії іонів Cd2+ з молекулами ДНК методом ІЧ спектроскопії". Науковий керівник: проф. Ю.П.Благой.)

Професійна кар'єра:

07.2018 - цей час Науковий співробітник відділу "Оптичних та магнітних властивостей твердих тіл" ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України, Харків, Україна.
11.2005 - 06.2018 Молодший науковий співробітник відділу "Оптичних та магнітних властивостей твердих тіл" ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України, Харків, Україна.
11.2002 - 10.2005 Аспірантура у ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна, Харків, Україна. Науковий керівник: проф. О.Г.Андерс.
09.1997 - 07.2002 Студентка кафедри Молекулярної та прикладної біофізики, факультет радіофізики, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна.

Наукові інтереси:

  • Магніторезонансна спектроскопія в низьковимірних магнітних діелектриках та наноматеріалах.
  • Оптичні та магнітні збудження в низьковимірних магнітних сполуках; динаміка кристалічної гратки та структурні фазові перетворення; ян-теллерівські системи.

Основні наукові публікації:

  1. A.A. Zvyagin, K. Kutko, D. Kamenskyi, A.V. Peschanskii, S. Poperezhai, N.M. Nesterenko, "Observation of spontaneous ferriquadrupolar order in KDy(MoO4)2", Phys. Rev. B 98, 2018, 064406(5pp).
  2. S. Poperezhai, P. Gogoi, N. Zubenko, K. Kutko, V.I. Kutko, A.S. Kovalev, D. Kamenskyi, "Terahertz lattice dynamics of the alkali rare-earth binary molybdates", Journal of Physics: Condensed Matter, 2017, Vol.29, p. 095402.
  3. K. Kutko, A. Anders, A. Bludov, Y. Savina, V. Pashchenko, V. Zorchenko, A. Stetsenko, "The temperature dependences of magnetization in the Co/Cu (111) superlattices", Fiz. Nizk. Temp., 2013, Vol.39, p. 759.
  4. K. Kutko, A.I. Kaplienko, E. Nikolova, A. Anders, V. Zorchenko, A. Stetsenko, M. Kajnakova, "Magnetic anisotropy of superlattices Co/Cu (111): calculation and experiment", Fiz. Nizk. Temp., 2009, Vol.35, p. 1114.
  5. A. Kaplienko, E. Nikolova, K. Kutko, A. Anders, V. Zorchenko, A. Stetsenko, "Magnetic resonance and oscillations of magnetic anisotropy in superlattices Co/Cu(111)", Fiz. Nizk. Temp., 2005, Vol.31, p.471.
  6. K. Kutko, A. Kaplienko, E. Nikolova, A. Anders, "EPR Spectrum of Copper Orotate", Chechoslovak Journal of Physics, 2005, Vol.54, Suppl.D, D591-D594.