Superconducting & mesoscopic structures

Go to content

Main menu:

Research topics
S. N. Shevchenko, A. N. Omelyanchouk,  O. V. Ivakhnenko, M. P. Liul, А. I. Ryzhov, M. A. Nakonechnyi, P. O. Kofman
A. P. Zhuravel, Yu. D. Oboznyi, A. A. Leha
O. G. Turutanov, V. Yu. Lyakhno, A. P. Boichenko
M. Yu. Mikhailov, O. I. Yuzephovich, S. V. Bengus
G. V. Shustakova, E. Yu. Gordiyenko, J. V. Fomenko
 
Back to content | Back to main menu