Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України
Фізичне відділення

Відділ магнетизму
Відділ оптичних і магнітних властивостей твердих тіл
Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл
Відділ транспортних властивостей провідних та надпровідних систем
Відділ фізики реальних кристалів
Відділ теплових властивостей молекулярних кристалів
Відділ структурних  досліджень твердих тіл при низьких температурах
Відділ фізики квантових рідин і кристалів
Відділ спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів
Відділ надпровідних і мезоскопічних структур
Відділ молекулярної біофізики
Відділ мікроконтактної спектроскопії
Відділ теоретичної фізики