Відділ спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів

Ukr

Eng

Rus

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

 

просп. Науки, 47, Харків, 61103, Україна.

 

Відділ спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів

Завідувач відділу

Основні напрямки наукової діяльності відділу:

● Спектральні та структурні дослідження конденсованих молекулярних

  систем і наноструктурних матеріалів, у тому числі атомарних і

  молекулярних кріокристалів, вільних кластерів інертних та

  молекулярних газів;

 

Дослідження спектральних та нелінійних струмових явищ у системах

  пониженої розмірності та в наноструктурних матеріалах, а також

  газочутливих та сенсорних властивостей точково-контактних структур.

Історія

Відділ було створено 1965 року з метою проведення спектроскопічних досліджень газоподібних та конденсованих інертних елементів у вакуумній ультрафіолетовій області спектра (6-20 еВ). Наприкінці 1980-х років тематику відділу було розширено за рахунок спектроскопічних досліджень високотемпературних надпровідних матеріалів. У 2000 році до складу відділу увійшла наукова група кандидата фіз.-мат. наук Е.Т. Верховцевої зі спектроскопічних та структурних досліджень вільних кластерів молекулярних та інертних газів. У 2014 році до відділу приєдналася наукова група з мікроконтактної спектроскопії наноструктурних матеріалів на чолі з доктором фіз.-мат. наук Г.В. Камарчуком.

 

До 1999 року відділ очолювала лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України доктор фіз.-мат. наук, професор Ірина Яківна Фуголь, з 1999 по 2014 роки – доктор фіз.-мат. наук Володимир Миколайович Самоваров, з 2014 року і до сьогодні відділом керує доктор фіз.-мат. наук Геннадій Васильович Камарчук.

 

Серед основних досягнень працівників відділу можна відзначити Державну премію України (І.Я. Фуголь, 1977 р.), премію ЦК ЛКСМУ ім. М. Островського (Г.В. Камарчук, 1988 р.), премії Національної академії наук України ім. А.Ф. Прихотько (О.В. Савченко, 2002 р.) та ім. І. Пулюя (О.В. Гнатченко, 2003 р.).

доктор фіз.-мат. наук

Камарчук Геннадій Васильович

 

Контакти:

 

тел.: +380(57)341-0918

факс: +380(57)340-3370

e-mail: kamarchuk@ilt.kharkov.ua

Наукові підрозділи відділу

Персонал відділу

У відділі працюють 17 співробітників (з яких 16 штатних) та 2 аспіранти.

 

Персонал відділу включає 3 докторів наук та 6 кандидатів наук.

Співробітництво

Відділ співпрацює з науковими центрами Німеччини, Франції, Великої Британії, Нідерландів, Австрії, США та Японії та здійснює міжнародну науково-видавничу діяльність: Г.В. Камарчук є членом редакційної ради журналу “Universal Journal of Materials Science” (США) та тривалий час був членом редакційної ради журналу “Journal of Breath Research” (Велика Британія), О.В. Савченко є членом редакційної колегії журналу «Фізика низьких температур» (Україна) та членом редакційної ради журналу “Modern Instrumentation” (США).

Контакти

 

просп. Науки, 47, Харків, 61103, Україна

 

тел.: +380(57)341-0918

 

факс: +380(57)340-3370

Виконавчий редактор: Гудименко В.О.

© 2017-2019.  Дизайн: Антон Клімкін

Оновлення від 02.04.2019