ФТІНТ - Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

ВІДДІЛ МАГНІТНИХ І ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ ТІЛ

Оновлено: 
2021-02-02

Коротка інформаціяВідділ було засновано у 1966 році академіком Національної академії наук України, професором Борисом І. Вєркіним, який зробив суттєвий вклад в розвиток та наукову роботу Відділу. З дня заснування і до 2008 року Відділ працював під керівництвом професора Ігоря В. Свєчкарьова. З 2008 року та по теперішній час Відділ очолює професор Геннадій Є. Гречнєв.
Протягом 2006-2017 років у Відділі працював видатний український науковець, академік Національної академії наук України, професор Віктор В. Єременко.


Співробітники Відділу зробили вагомий внесок в розвиток науки та техніки України, про що свідчать високі державні нагороди:


На даний момент у Відділі працюють 14 співробітників, серед них: 3 доктори наук (д.ф.-м.н.), 9 кандидатів наук (к.ф.-м.н.), 1 аспірант, 1 інженер та 1 технік.


Область наукових досліджень Відділу охоплює широкий спектр прикладних та фундаментальних проблем фізики конденсованих середовищ, перш за все, магнітні та пружні властивості функціональних матеріалів, інтерметалічних сполук, та різноманітних сплавів. Головним чином це включає: