Відділ спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів

Eng

Rus

Ukr

Тематика досліджень наукових груп відділу спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів охоплює широкий спектр завдань, які виникають при вивченні конденсованих систем і наноструктурних об'єктів. До складу наукових груп відділу входять висококваліфіковані фахівці, здатні автономно вирішувати найскладніші завдання методами спектральних, структурних і електрофізичних досліджень.