Відділ спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів

Eng

Rus

Ukr

Співробітниками відділу створені сучасні високотехнологічні дослідницькі комплекси та розроблені унікальні технології, які за багатьмя параметрами перевершують відомі світові аналоги.