ФТІНТ - Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

ВІДДІЛ МАГНІТНИХ І ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ ТІЛ

Оновлено: 
2022-05-26

Дисертації наукових співробітників Відділу


АвторНазва дисертаційної роботиРікНауковий ступінь
Гречнєв Г.Є. Електронна структура сполук d- і f-матеріалів: ефекти гібридизації і спінової поляризації 2008 Доктор фіз.-мат. наук
(д.ф.-м.н.) 
Сіренко В.А. Гістерезисні і магнітострикційні ефекти в гетерогенних сполуках при низьких температурах 1999 Доктор фіз.-мат. наук
(д.ф.-м.н.) 
Філь В.Д. Взаємодія високочастотних звукових коливань з електронами в металах 1983 Доктор фіз.-мат. наук
(д.ф.-м.н.) 
Білич І.В. Особливості пружних, магнітопружних та п’єзоелектричних властивостей магнітоелектриків TbFe3(BO3)4, HoFe3(BO3)4 та HoAl3(BO3)4 при низьких температурах 2021 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Жеков К.Р. Магнітопружні ефекти в рідкісноземельних борокарбідах та фероборатах 2020 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Бондар І.С. Вплив неоднорідностей кристалічної структури на електронні властивості гексагональної модифікації дихалькогеніду ніобія та графену 2019 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Кобзар І.П. Магнітопружні властивості вузькозонних систем на основі 4f- та 3d- металів 2018 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Легенька А.О. Прояви особливостей електронної структури в магнітних та надпровідних властивостях шаруватих сполук перехідних металів з металоїдами 2017 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Федорченко О.В. Магнітні та магнітопружні властивості анізотропних металевих систем на основі d-елементів 2012 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Звягіна Г.А. Пружні властивості сегнетоеластиків поблизу фазових переходів 2004 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Гречнєв Г.Є. Вплив температури, домішок і тиску на енергетичний спектр і магнетизм електронів в гексагональних двохвалентних металах 1982 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Панфілов А.С. Вплив гідростатичного тиску на магнітну сприйнятливість перехідних металів 1973 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 


Дисертації наукових співробітників, що працювали у Відділі раніше


АвторНазва дисертаційної роботиРікНауковий ступінь
Свєчкарьов І.В. Дослідження слабкого магнетизму електронів металевих систем 1973 Доктор фіз.-мат. наук
(д.ф.-м.н.) 
Єременко В.В. Спектральні і магнітооптичні дослідження антиферомагнітних діелектриків 1966 Доктор фіз.-мат. наук
(д.ф.-м.н.) 
Колодяжна М.П. Магнітопружні та п’єзомагнітоелектричні ефекти в мультифероїках Nd0.9Dy0.1Fe3(BO3)4, SmFe3(BO3)4 та LiCoPO4 2020 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Гайдамак Т.М. Пружні характеристики FeSe, SmFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 та акустоелектрична трансформація в них 2019 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Барановський А.Є. Електронний енергетичний спектр і діамагнетизм металевих систем з кубічними структурами Cu3Au и UB12 2010 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Ібулаєв В.В. Структурні дослідження дихалькогеніду ніобію поблизу низькотемпературних фазових переходів 2009 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Логоша О.В. Електронна структура гексаборидів перехідних та рідкісноземельних металів 2009 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Шведун М.Ю. Структурні дослідження перовскітоподібних систем в області низькотемпературних фазових переходів 2007 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Шабакаєва Ю.А. Гістерезисні і магнітострикційні ефекти в монокристалах діселеніду ніобію 2005 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Савченко Н.В. Анізотропія g-факторів електронів провідності перехідних металів 1992 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Десненко В.О. Дослідження низькотемпературної деформації металів і сплавів в магнітних полях 1986 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Хоткевич В.В. Дослідження електронної структури інтерметалевих сполук в системі кадмій-магній 1986 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Бурма М.Г. Взаємодія високочастотних пружних хвиль з електронами в галії в магнітному полі 1985 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Конотоп Д.А. Власні шуми, чутливість і застосування ВЧ сквідів 1984 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Середа Ю.П. Особливості магнітної сприйнятливості простих двохвалентних металів 1980 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Воронцов С.А. Властивості магнетизму електронів провідності 1979 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Полторацький В.І. Властивості орбітального магнетизму металів і сплавів 1977 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Жуков В.В. Ядерний магнітний резонанс в сплавах кадмію 1975 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.) 
Плужніков В.Б. Вплив гідростатичного тиску на поверхню Фермі перехідних металів 1974 Кандидат фіз.-мат. наук
(к.ф.-м.н.)