Головна
Обладнання
 Положення

 Порядок оформлення заявок
 Контакты


Співробітники ЦККП "СКВІД-магнітометр MPMS-XL5"

ПАЩЕНКО Володимир
Олександрович

Кандитат фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник
e-mail: vpashchenko@ilt.kharkov.ua
САВІНА Юлія
Олександрівна

Молодший науковий співробітник
e-mail: savina@ilt.kharkov.ua
БЛУДОВ Олексій
Миколайович

Молодший науковий співробітник
e-mail: bludov@ilt.kharkov.ua