Головна
Обладнання
Положення

Контакты
Співробітники

Порядок оформлення заявок


   
 1. Наукові установи та організації НАН України (замовник), у яких виникла потреба в проведенні наукових досліджень на приладі “СКВІД-магнітометр MPMS-XL5”, подають у письмовому вигляді на ім’я директора ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України (виконавець) лист-клопотання (заявку) щодо запланованих на Приладі робіт та бажаних строків їх виконання.
     

 2. До заявки додається обґрунтування проведення запланованих на СКВІД-магнітометрі досліджень, перелік і характеристики зразків, які будуть досліджуватись, детальний план проведення вимірювань.
     

 3. Замовник повинен вказати назву та шифр теми (договору) в рамках якої виконуються дослідження.
     

 4. Замовник та Виконавець укладають угоду про проведення вимірювань на приладі СКВІД-магнітометр „MPMS-XL5”.
     

 5. Замовник надає зразки для досліджень, а також за свій рахунок виготовляє необхідні пристрої, якщо цього вимагають умови вимірювань.