Головна
Обладнання
Порядок оформлення заявок

Контакты
Співробітники
Про роботу Центру “СКВІД-магнітометр MPMS-XL5”


ПОЛОЖЕННЯ про Центр колективного користування приладом „СКВІД-магнітометр MPMS-XL5”

1. Загальні положення

1.1. Центр колективного користування приладом (ЦККП) „СКВІД-магнітометр MPMS-XL5” створено на базі Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України з метою найбільш раціонального використання установами НАН України унікального приладу - СКВІД-магнітометру „MPMS-XL5” фірми „Quantum Design” (США) для вивчення магнітних властивостей матеріалів з малими величинами магнітного моменту.

1.2. Для успішного функціонування ЦККП “СКВІД-магнітометр MPMS-XL5” Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України здійснює організаційні заходи щодо підготовки кваліфікованого персоналу з обслуговування Центру та забезпечує Центр необхідною інфраструктурою (приміщення, комунікації, електроенергія, скраплений гелій, охорона тощо).

1.3. Центр „СКВІД-магнітометр MPMS-XL5” бере на себе зобов’язання забезпечити якісну роботу придбаного Приладу, його обслуговування та ефективне використання.

2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру

2.1. Прилад “СКВІД-магнітометр MPMS-XL5” перебуває на балансі Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України і знаходиться в його оперативному управлінні.

2.2. Центр здійснює свою діяльність у складі наукового відділу магнетизму Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України. Центр має назву „СКВІД-магнітометр MPMS-XL5”.

2.3. Головним завданням Центру є надання вченим наукових установ та організацій НАН України можливостей для проведення сучасних наукових досліджень на Приладі.

2.4. Загальне керівництво роботою Центру здійснює директор Фізико-технічного інституту низьких температур ім Б.І.Вєркіна НАН України, керівник відділу магнетизму, доктор физ.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України Гнатченко Сергій Леонідович. Поточну роботу Центру організує і здійснює старший науковий співробітник, кандидат физ.-мат. наук Пащенко Володимир Олександрович.

2.5. Інститут щорічно звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення фізики та астрономії НАН України, а також, у разі необхідності, перед Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України. Дані про роботу центру також відображуються в загальному річному звіті Інституту.

3. Порядок надання послуг:

3.1. Інформація про Центр „СКВІД-магнітометр MPMS-XL5”, про основні технічні характеристики Приладу і його можливості міститься на web-сторінці Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України (www.ilt.kharkov.ua ) та Президії НАН України.

3.2. Наукові установи та організації НАН України, у яких виникла потреба в проведенні наукових досліджень на приладі “СКВІД-магнітометр MPMS-XL5”, два рази на рік - до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді на ім’я директора ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України лист-клопотання (заявку) щодо запланованих на Приладі робіт та бажаних строків їх виконання.

3.3. У термін до 1 лютого і відповідно до 1 липня директор ФТІНТ НАН України затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування Приладом „СКВІД-магнітометр MPMS-XL5”.

3.4. При плануванні часу роботи Центру інститут керується пропорціями, вказаними в розпорядженні Президії НАН України №322 від 28.04.04: 3:3:2 (для 8 годин робочого часу), 5:4:3 (для 12 годин робочого часу), де відповідні цифри визначають час роботи Приладу для потреб Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна, для інших установ та організацій НАН України (безкоштовно) та платного використання Приладу в інтересах установ, підприємств та організацій, які не перебувають у віданні НАН України.

3.5. При плануванні використання часу роботи Приладу з іншим співвідношенням часу для власних потреб та платних послуг дирекція виходить з того, що час безкоштовного колективного користування Приладом залишається незмінним.

3.6. Платні послуги з використанням Приладу “СКВІД-магнітометр MPMS-XL5”  для потреб інших замовників надаються згідно чинного законодавства України.

3.7. Інститут забезпечує всі витрати, пов’язані з використанням Приладу співробітниками інституту та іншими науковими установами НАН України.

Директор Фізико-технічного інституту
низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН України
член-кореспондент НАН України _
C. Л. Гнатченко

________________________