Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.175.001


Повідомлення про захист дисертації Афанасьєва Євгенія Володимировича

 29 жовтня 2020 р.  на засіданні спеціалізованої вченої ради   відбудеться захист дисертації

Афанасьєва Євгенія Володимировича
на тему
"Застосування грасманового інтегрування в задачах теорії випадкових матриць"

за спеціальністю 111 – математика на здобуття ступеня доктора філософії
 (адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

  У зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією та карантинними обмеженнями, засідання вченої ради відбудеться з використання засобів відеозв’язку (zoom) в режимі реального часу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 979. Початок засідання о 16-00. Отримати запрошення для участі у zoom-конференції можна у відповідального за діяльність спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України за адресою gorkaviy@ilt.kharkov.ua

Файл повідомлення про прийняття дисертації до розгляду:
"Застосування грасманового інтегрування в задачах теорії випадкових матриць"

Файл анотації:
"Застосування грасманового інтегрування в задачах теорії випадкових матриць"

Файл дисертації:
  "Застосування грасманового інтегрування в задачах теорії випадкових матриць "

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки опонентів:
  Гордевський В.Д. - доктор фізико - математичних наук, професор
  Литова Г. - кандидат фізико-математичних наук

Аудіо  засідання ради ДФ 64.175.001