Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада Д 64.175.03


Повідомлення про захист дисертації Гейдарова Вусала Гейдар огли

29 вересня 2021 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Гейдарова Вусала Гейдар огли
на тему
"Структурні зміни у поліімідних плівках ПМА під дією глибокого охолодження, відпалу і низькотемпературної деформації"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

У зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією та карантинними обмеженнями, засідання вченої ради відбудеться у змішаному типі з використанням онлайн засобів , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 607.
Щоб отримати запрошення для участі у zoom-конференції, просимо завчасно звертатися до вченого секретаря  ради за адресою lburav@gmail.com

Файл автореферату:
 "Структурні зміни у поліімідних плівках ПМА під дією глибокого охолодження, відпалу і низькотемпературної деформації "

Файл дисертації:
  "Структурні зміни у поліімідних плівках ПМА під дією глибокого охолодження, відпалу і низькотемпературної деформації"

Відгуки опонентів:
   Платков В.Я. - доктор фізико-математичних наук, професор
   Андреєва О.М. - кандидат фізико-математичних наук, доцент


Повідомлення про захист дисертації Погрібної Юлії Михайлівни

29 вересня 2021 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Погрібної Юлії Михайлівни
на тему
"Механізми формування та мікроструктурні характеристики нанокристалічного стану титану, отриманого кріодеформацією"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

У зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією та карантинними обмеженнями, засідання вченої ради відбудеться у змішаному типі з використанням онлайн засобів , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 607.
Щоб отримати запрошення для участі у zoom-конференції, просимо завчасно звертатися до вченого секретаря  ради за адресою lburav@gmail.com

Файл автореферату:
 "Механізми формування та мікроструктурні характеристики нанокристалічного стану титану, отриманого кріодеформацією "

Файл дисертації:
  "Механізми формування та мікроструктурні характеристики нанокристалічного стану титану, отриманого кріодеформацією "

Відгуки опонентів:
   Зубарєв Є.М. - доктор фізико-математичних наук, професор
   Соколенко В.І. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Смолянця Руслана Володимировича

11 травня 2021 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Смолянця Руслана Володимировича
на тему
"Механізми пластичної деформації нанокристалічного титану, отриманого кріомеханічною фрагментацією зерна"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Механізми пластичної деформації нанокристалічного титану, отриманого кріомеханічною фрагментацією зерна "

Файл дисертації:
  "Механізми пластичної деформації нанокристалічного титану, отриманого кріомеханічною фрагментацією зерна "

Відгуки опонентів:
   Бойко Ю.І. - доктор фізико-математичних наук, професор
   Соколенко В.І. - доктор фізико-математичних наук 


Повідомлення про захист дисертації Крайнюкової Ніни Василівни

11 трвня 2021 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Крайнюкової Ніни Василівни
на тему
"Кріогенні наноструктури у відкритій та обмеженій геометрії: вплив нанорозміру на структурні властивості"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Кріогенні наноструктури у відкритій та обмеженій геометрії: вплив нанорозміру на структурні властивості "

Файл дисертації:
  "Кріогенні наноструктури у відкритій та обмеженій геометрії: вплив нанорозміру на структурні властивості "

Відгуки опонентів:
   Притула І.М. - доктор фізико-математичних наук, професор, член–кореспондент НАН України
   Малихін С.В. - доктор фізико-математичних наук, професор
   Бойко Ю.І. - доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Гудименко Василя Олександровича

26 січня 2021 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Гудименко Василя Олександровича
на тему
"Особливості нелінійної електропровідності точкових контактів Янсона на основі шаруватих сполук"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Особливості нелінійної електропровідності точкових контактів Янсона на основі шаруватих сполук "

Файл дисертації:
  "Особливості нелінійної електропровідності точкових контактів Янсона на основі шаруватих сполук "

Відгуки опонентів:
   Пашкевич Ю.Г. - доктор фізико - математичних наук, професор
   Хаджай Г.Я. - кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Горєлого Віталія Олександровича

22 вересня 2020 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Горєлого Віталія Олександровича
на тему
"Магнеторезистивні властивості гранульованих оксидних систем зі спин-залежним тунелюванням електронів "

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Магнеторезистивні властивості гранульованих оксидних систем зі спин-залежним тунелюванням електронів "

Файл дисертації:
  "Магнеторезистивні властивості гранульованих оксидних систем зі спин-залежним тунелюванням електронів "

Відгуки опонентів:
  Дехтярук Л.В. - доктор фізико - математичних наук, професор
  Білецький В.І. - кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Гламазди Олександра Юрійовича

22 вересня 2020 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Гламазди Олександра Юрійовича
на тему
"Низькорозмірні мультифункціональні кристалічні матеріали: вплив структурних особливостей на взаємодію між фононною, електронною та магнітною підсистемами"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Низькорозмірні мультифункціональні кристалічні матеріали: вплив структурних особливостей на взаємодію між фононною, електронною та магнітною підсистемами"

Файл дисертації:
  "Низькорозмірні мультифункціональні кристалічні матеріали: вплив структурних особливостей на взаємодію між фононною, електронною та магнітною підсистемами"

Відгуки опонентів:
  Тарапов С.І. - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Пашкевич Ю.Г. - доктор фізико-математичних наук, професор
  Сухарева Т.В. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Мисько-Крутік Наталії Сергіївни

27 серпня 2020 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Мисько-Крутік Наталії Сергіївни
на тему
"Структура та морфологія бінарних сплавів на основі Ar, Kr, N2, CH4"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Структура та морфологія бінарних сплавів на основі Ar, Kr, N2, CH4"

Файл дисертації:
  "Структура та морфологія бінарних сплавів на основі Ar, Kr, N2, CH4"

Відгуки опонентів:
  Бойко Ю. І. - доктор фізико - математичних наук, професор
  Сорокін О.В. - доктор фізико-математичних наук  


Повідомлення про захист дисертації Петренка Євгена Володимировича

27 серпня 2020 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Петренка Євгена Володимировича
на тему
"Ефекти, що впливають на флуктуаційну провідність та формування псевдощілинного стану в купратах та залізовмісних ВТНП"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Ефекти, що впливають на флуктуаційну провідність та формування псевдощілинного стану в купратах та залізовмісних ВТНП"

Файл дисертації:
  "Ефекти, що впливають на флуктуаційну провідність та формування псевдощілинного стану в купратах та залізовмісних ВТНП"

Відгуки опонентів:
   Соколенко В. І. - доктор фізико - математичних наук
   Хаджай Г.Я. - кандидат фізико-математичних наук  


Повідомлення про захист дисертації Колодяжної Марини Павлівни

28 липня 2020 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Колодяжної Марини Павлівни
на тему
"Магнітопружні та п’єзомагнітоелектричні ефекти в мультифероїках Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4, SmFe3(BO3)4 та LiCoPO4"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Магнітопружні та п’єзомагнітоелектричні ефекти в мультифероїках Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4, SmFe3(BO3)4 та LiCoPO4"

Файл дисертації:
  "Магнітопружні та п’єзомагнітоелектричні ефекти в мультифероїках Nd0,9Dy0,1Fe3(BO3)4, SmFe3(BO3)4 та LiCoPO4"

Відгуки опонентів:
  Пашкевич Ю.Г. -  доктор фізико-математичних наук, професор

  Шипкова І.Г. - кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Дороніна Юрія Степановича

23 червня 2020 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Дороніна Юрія Степановича
на тему
"Релаксація електронних збуджень в однокомпонентних і двокомпонентних нанокластерах інертних газів"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Релаксація електронних збуджень в однокомпонентних і двокомпонентних нанокластерах інертних газів"

Файл дисертації:
  "Релаксація електронних збуджень в однокомпонентних і двокомпонентних нанокластерах інертних газів"

Відгуки опонентів:
  
Сорокін О.В. - доктор фізико-математичних наук
  Старіков В.В. - доктор технічних наук


Повідомлення про захист дисертації Буханько Федора Миколайовича

23 червня 2020 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Буханько Федора Миколайовича
на тему
"Фазові перетворення в низьковимірних електронних і спінових системах з конкуруючими параметрами порядку"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Фазові перетворення в низьковимірних електронних і спінових системах з конкуруючими параметрами порядку"

Файл дисертації:
  "Фазові перетворення в низьковимірних електронних і спінових системах з конкуруючими параметрами порядку"

Відгуки опонентів:
  Ямпольський В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор, член- кореспондент НАН України
  Цзян Ю.М. -  доктор фізико-математичних наук, професор
  Сухарева Т.В. - доктор фізико-математичних наук 


Повідомлення про захист дисертації Жекова Костянтина Ростиславовича

28 січня 2020 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03
 відбудеться захист дисертації

Жекова Костянтина Ростиславовича
на тему
"Магнітопружні ефекти в рідкісноземельних борокарбідах та фероборатах"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Магнітопружні ефекти в рідкісноземельних борокарбідах та фероборатах"

Файл дисертації:
  "Магнітопружні ефекти в рідкісноземельних борокарбідах та фероборатах"

Відгуки опонентів:
  Пащенко О.В. - доктор фізико-математичних наук.
  Шипкова І.Г. – кандидат фізико-математичних наук.


Повідомлення про захист дисертації Бондаря Івана Сергійовича

15 жовтня 2019 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Бондаря Івана Сергійовича
на тему
"Вплив неоднорідностей кристалічної структури на електронні властивості гексагональної модифікації дихалькогеніду ніобію та графену"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Вплив неоднорідностей кристалічної структури на електронні властивості гексагональної модифікації дихалькогеніду ніобію та графену"

Файл дисертації:
  "Вплив неоднорідностей кристалічної структури на електронні властивості гексагональної модифікації дихалькогеніду ніобію та графену"

Відгуки опонентів:
  Тарапов С. І. - член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.
  Скрипник Ю. В – доктор фізико-математичних наук.


Повідомлення про захист дисертації Барабашова Андрія Павловича

18 червня 2019 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Барабашова Андрія Павловича
на тему
"Електронно-стимульовані процеси в твердому азоті"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Електронно-стимульовані процеси в твердому азоті"

Файл дисертації:
  "Електронно-стимульовані процеси в твердому азоті"

Відгуки опонентів:
   Ламонова К.В. - доктор фізико - математичних наук
   Сорокін О.В. -   доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Шевцової Тетяни Миколаївни

28 травня 2019 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Шевцової Тетяни Миколаївни
на тему
"Динаміка ґратки та електронна структура низьковимірних провідних систем на основі заліза"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Динаміка ґратки та електронна структура низьковимірних провідних систем на основі заліза"

Файл дисертації:
  "Динаміка ґратки та електронна структура низьковимірних провідних систем на основі заліза"

Відгуки опонентів:
   Гречнєв Г.Є. - доктор фізико - математичних наук
   Філь Д.В. -   доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Конотопа Олексія Павловича

23 квітня 2019 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Конотопа Олексія Павловича
на тему
"Особливості структури та складу вільних двокомпонентних кластерів на основі інертних газів"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  " Особливості структури та складу вільних двокомпонентних кластерів на основі інертних газів"

Файл дисертації:
  "Особливості структури та складу вільних двокомпонентних кластерів на основі інертних газів "

Відгуки опонентів:
   Бойко Ю. І. - доктор фізико - математичних наук, професор 
   Сорокін О. В. -  доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Савицького Андрія Володимировича

26 лютого 2019 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Савицького Андрія Володимировича
на тему
"Нелінійні електричні властивості мікроконтактів в умовах зовнішнього впливу"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  " Нелінійні електричні властивості мікроконтактів в умовах зовнішнього впливу"

Файл дисертації:
  "Нелінійні електричні властивості мікроконтактів в умовах зовнішнього впливу"

Відгуки опонентів:
    Малюкін Ю.В.- чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор,
    Хаджай Г.Я. -  кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Ватажук Олени Миколаївни

26 лютого 2019 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Ватажук Олени Миколаївни
на тему
"Акустична спектроскопія низькотемпературних дислокаційних процесів у наноструктурних металах"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  " Акустична спектроскопія низькотемпературних дислокаційних процесів у наноструктурних металах"

Файл дисертації:
  "Акустична спектроскопія низькотемпературних дислокаційних процесів у наноструктурних металах "

Відгуки опонентів:
    Соколенко В. І. - доктор фізико - математичних наук,
    Бойко Ю. І. - доктор фізико - математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Гайдамак Тетяни Миколаївни

29 січня 2019 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Гайдамак Тетяни Миколаївни
на тему
"Пружні характеристики FeSe, SmFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 та акустоелектрична трансформація в них"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Пружні характеристики FeSe, SmFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 та акустоелектрична трансформація в них "

Файл дисертації:
  "Пружні характеристики FeSe, SmFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 та акустоелектрична трансформація в них "

Відгуки опонентів:
    Тарапов С.І.  - доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор,
    Пашкевич Ю.Г. - доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Степаньяна Степана Григоровича

20 листопада 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Степаньяна Степана Григоровича
на тему
"Молекулярна структура конформаційно лабільних біологічних сполук ізольованих в низькотемпературних матрицях інертних газів"

за спеціальністю 01.04.14 –  теплофізика та молекулярна фізика

 на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Молекулярна структура конформаційно лабільних біологічних сполук ізольованих в низькотемпературних матрицях інертних газів"

Файл дисертації:
  "Молекулярна структура конформаційно лабільних біологічних сполук ізольованих в низькотемпературних матрицях інертних газів"

Відгуки опонентів:
   
Петров Э.Г. - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
   Лисецький Л.М. - доктор фізико-математичних наук, професор
   Дорошенко І.Ю. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Гамаюнової Ніни Володимирівни

17 жовтня 2018 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Гамаюнової Ніни Володимирівни
на тему
"Мікроконтактні дослідження залізовмісних надпровідників"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Мікроконтактні дослідження залізовмісних надпровідників"

Файл дисертації:
  "Мікроконтактні дослідження залізовмісних надпровідників"

Відгуки опонентів:
    Кордюк О.А. - доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України
    Пашкевич Ю.Г. - доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Кобзар Ірини Павлівни.

20 березня 2018 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Кобзар Ірини Павлівни
на тему
"Магнітопружні властивості вузькозонних систем на основі 4f- та 3d- металів"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Магнітопружні властивості вузькозонних систем на основі 4f- та 3d- металів"

Файл дисертації:
  "Магнітопружні властивості вузькозонних систем на основі 4f- та 3d- металів"

Відгуки опонентів:
    Пащенко О.В. -  доктор фізико-математичних наук
    Шипкова І.Г.  -  кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Лєдєньова Микити Олексійовича.

23 січня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Лєдєньова Микити Олексійовича
на тему
"Магнітотранспортні та діелектричні властивості нестехіометричних складів вісмут-вміщуючих рідкісноземельних манганітів зі структурою перовскіту"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Магнітотранспортні та діелектричні властивості нестехіометричних складів вісмут-вміщуючих рідкісноземельних манганітів зі структурою перовскіту"

Файл дисертації:
  "Магнітотранспортні та діелектричні властивості нестехіометричних складів вісмут-вміщуючих рідкісноземельних манганітів зі структурою перовскіту"

Відгуки опонентів:
  Джежеря Ю.І. - доктор фізико-математичних наук, професор
  Русаков В.Ф. -  доктор фізико-математичних наук, професор


Згідно статті 6 Закону України "Про вищу освіту":

 п.5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства. 

1. На сайті розміщуються за поданням Вченої секретаря спецради наступна інформація:
- Дата захисту дисертації; 
- Прізвище, ім'я та по батькові здобувача; 
- Шифр і найменування спеціальності; 
- Найменування дисертації;

   матеріали: 
- Дисертація в форматі * .pdf;
- Автореферат у форматі * .pdf; 
- Відгуки опонентів. 

2. Відповідальність за своєчасне розміщення зазначених матерiалiв відповідно до Закону України покладається на Вчених секретарів рад по захистах дисертацій. 

Архів