Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада Д 64.175.03


Повідомлення про захист дисертації Степаньяна Степана Григоровича

20 листопада 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Степаньяна Степана Григоровича
на тему
"Молекулярна структура конформаційно лабільних біологічних сполук ізольованих в низькотемпературних матрицях інертних газів"

за спеціальністю 01.04.14 –  теплофізика та молекулярна фізика

 на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Молекулярна структура конформаційно лабільних біологічних сполук ізольованих в низькотемпературних матрицях інертних газів"

Файл дисертації:
  "Молекулярна структура конформаційно лабільних біологічних сполук ізольованих в низькотемпературних матрицях інертних газів"

Відгуки опонентів:
   
Петров Э.Г. - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
   Лисецький Л.М. - доктор фізико-математичних наук, професор
   Дорошенко І.Ю. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Гамаюнової Ніни Володимирівни

17 жовтня 2018 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Гамаюнової Ніни Володимирівни
на тему
"Мікроконтактні дослідження залізовмісних надпровідників"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Мікроконтактні дослідження залізовмісних надпровідників"

Файл дисертації:
  "Мікроконтактні дослідження залізовмісних надпровідників"

Відгуки опонентів:
    Кордюк О.А. - доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України
    Пашкевич Ю.Г. - доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Кобзар Ірини Павлівни.

20 березня 2018 року об 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Кобзар Ірини Павлівни
на тему
"Магнітопружні властивості вузькозонних систем на основі 4f- та 3d- металів"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Магнітопружні властивості вузькозонних систем на основі 4f- та 3d- металів"

Файл дисертації:
  "Магнітопружні властивості вузькозонних систем на основі 4f- та 3d- металів"

Відгуки опонентів:
    Пащенко О.В. -  доктор фізико-математичних наук
    Шипкова І.Г.  -  кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Лєдєньова Микити Олексійовича.

23 січня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Лєдєньова Микити Олексійовича
на тему
"Магнітотранспортні та діелектричні властивості нестехіометричних складів вісмут-вміщуючих рідкісноземельних манганітів зі структурою перовскіту"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Магнітотранспортні та діелектричні властивості нестехіометричних складів вісмут-вміщуючих рідкісноземельних манганітів зі структурою перовскіту"

Файл дисертації:
  "Магнітотранспортні та діелектричні властивості нестехіометричних складів вісмут-вміщуючих рідкісноземельних манганітів зі структурою перовскіту"

Відгуки опонентів:
  Джежеря Ю.І. - доктор фізико-математичних наук, професор
  Русаков В.Ф. -  доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Мірзоєва Ільгара Гахіровича.

26 грудня 2017 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Мірзоєва Ільгара Гахіровича
на тему
"Транспортні властивості провідних наносистем: прояв квантових ефектів"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Транспортні властивості провідних наносистем: прояв квантових ефектів"

Файл дисертації:
  "Транспортні властивості провідних наносистем: прояв квантових ефектів"

Відгуки опонентів:
    Рогачова О.І. -  доктор фізико-математичних наук, професор
    Хаджай Г.Я. -  кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Дзюби Михайла Олеговича.

26 грудня 2017 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Дзюби Михайла Олеговича
на тему
"Транспортні властивості гібридних систем з сильною електронною кореляцією"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Транспортні властивості гібридних систем з сильною електронною кореляцією"

Файл дисертації:
  "Транспортні властивості гібридних систем з сильною електронною кореляцією"

Відгуки опонентів:
    Ямпольський В.О. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук,
    Сологуб С.В. -  доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Легенької Анастасії Олександрівни.

21 листопада 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Легенької Анастасії Олександрівни
на тему
"Прояви особливостей електронної структури в магнітних та надпровідних властивостях шаруватих сполук перехідних металів з металоїдами"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Прояви особливостей електронної структури в магнітних та надпровідних властивостях шаруватих сполук перехідних металів з металоїдами"

Файл дисертації:
  "Прояви особливостей електронної структури в магнітних та надпровідних властивостях шаруватих сполук перехідних металів з металоїдами"

Відгуки опонентів:
    Пашкевич Ю.Г. - доктор фізико-математичних наук,професор
    Бекеньов Л.В. - кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Омельченко Людмили Валеріївни.

21 листопада 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Омельченко Людмили Валеріївни
на тему
"Надлишкова провідність в купратних високотемпературних надпровідниках REBa2Cu3O7-δ (RE=Y, Pr)"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Надлишкова провідність в купратних високотемпературних надпровідниках REBa2Cu3O7-δ (RE=Y, Pr)"

Файл дисертації:
  "Надлишкова провідність в купратних високотемпературних надпровідниках REBa2Cu3O7-δ (RE=Y, Pr)"

Відгуки опонентів:
    Бойко Ю.І. - доктор фізико-математичних наук,професор
    Сухарева Т.В. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Русакової Ганни Вікторівни.

24 жовтня 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Русакової Ганни Вікторівни
на тему
"Низькотемпературні мікромеханічні властивості нових ультрадрібнозернистих і наноструктурних матеріалів"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Низькотемпературні мікромеханічні властивості нових ультрадрібнозернистих і наноструктурних матеріалів"

Файл дисертації:
  "Низькотемпературні мікромеханічні властивості нових ультрадрібнозернистих і наноструктурних матеріалів"

Відгуки опонентів:
    Бойко Ю.І. - доктор фізико-математичних наук, професор
    Соколенко В.І. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Курносова Микити Володимировича.

24 жовтня 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Курносова Микити Володимировича
на тему
"Вплив біоорганічних молекул та біополімерів на спектральні властивості одностінних вуглецевих нанотрубок"

за спеціальністю 01.04.14  теплофізика та молекулярна фізика

 на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Вплив біоорганічних молекул та біополімерів на спектральні властивості одностінних вуглецевих нанотрубок"

Файл дисертації:
  "Вплив біоорганічних молекул та біополімерів на спектральні властивості одностінних вуглецевих нанотрубок"

Відгуки опонентів:
    Лисецький Л.М. - доктор фізико-математичних наук, професор
    Трусова В.М. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Гриба Олександра Миколайовича.

21 березня 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Гриба Олександра Миколайовича
на тему
"Когерентна динаміка систем з джозефсонівськими контактами"

за спеціальністю 01.04.22 – надпровідність на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Когерентна динаміка систем з джозефсонівськими контактами"

Файл дисертації:
  "Когерентна динаміка систем з джозефсонівськими контактами"

Відгуки опонентів:
    Золочевський І.В. - доктор фізико-математичних наук
    Сухарева Т.В. - доктор фізико-математичних наук
    Ямпольський В.О. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Злоби Дениса Івановича.

24 січня 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Злоби Дениса Івановича
на тему
"Структурні та оптичні властивості кристалів моно-бромзаміщених бензофенонів"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Структурні та оптичні властивості кристалів моно-бромзаміщених бензофенонів"

Файл дисертації:
  "Структурні та оптичні властивості кристалів моно-бромзаміщених бензофенонів"

Відгуки опонентів:
    Остапенко Н.І. - доктор фізико-математичних наук, професор
    Єфімова С.Л. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Добровольського Олександра В'ячеславовича.

31 травня 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Добровольського Олександра В'ячеславовича
на тему
"Нелінійна динаміка вихорів у надпровідних плівках ніобію з анізотропними пінінг-наноструктурами"

за спеціальністю 01.04.22надпровідність на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Нелінійна динаміка вихорів у надпровідних плівках ніобію з анізотропними пінінг-наноструктурами"

Файл дисертації:
  "Нелінійна динаміка вихорів у надпровідних плівках ніобію з анізотропними пінінг-наноструктурами"

Відгуки опонентів:
    Касаткін О.Л. - доктор фізико-математичних наук
    Чабаненко В.В. - доктор фізико-математичних наук
    Ямпольський В.О. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук професор


Повідомлення поновлено:22 жовтня 2015

24 листопада 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Забродіна Павла Андрійовича
на тему
"Низькотемпературна пластична деформація ультрадрібнозернистих полікристалів Al, Al-Li, Mg-Al-Zn"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  «Низькотемпературна пластична деформація ультрадрібнозернистих полікристалів Al, Al-Li, Mg-Al-Zn»

Файл дисертації:
  «Низькотемпературна пластична деформація ультрадрібнозернистих полікристалів Al, Al-Li, Mg-Al-Zn»

Відгуки опонентів:
    Малихін С.В. - доктор фізико-математичних наук, професор
    Соколенко В.І. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення поновлено: 24 вересня 2015

27 жовтня 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Ламонової Карини Валентинівни
на тему
"Спінові та орбітальні стани парамагнітних іонів в деформованих координаційних комплексах: модифікована теорія кристалічного поля"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  "Спінові та орбітальні стани парамагнітних іонів в деформованих координаційних комплексах: модифікована теорія кристалічного поля"

Файл дисертації:
"Спінові та орбітальні стани парамагнітних іонів в деформованих координаційних комплексах: модифікована теорія кристалічного поля"

Відгуки опонентів:
  Тарапов С.І. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Малюкін Ю.В.- чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Зубов Е.Є. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення поновлено:19 серпня 2015

29 вересня 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 відбудеться захист дисертації

Бабкіна Романа Юрійовича
на тему
"Фізичні властивості 3d-іонів у комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра"

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  «Фізичні властивості 3d-іонів у комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра»

Файл дисертації:
  «Фізичні властивості 3d-іонів у комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра»

Відгуки опонентів:
  Попенко Н.О. - доктор фізико-математичних наук
  Андерс О.Г.- доктор фізико-математичних наук, професор


29 вересня 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03

відбудеться захист дисертації Пилипенко Катерини Олександрівни
на тему
«Багаточасткова взаємодія та пружні властивості стиснених атомарних кріокристалів»

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  «Багаточасткова взаємодія та пружні властивості стиснених атомарних кріокристалів»

Файл дисертації:
  «Багаточасткова взаємодія та пружні властивості стиснених атомарних кріокристалів»

Відгуки опонентів:
  Сиркін Є.С.- доктор физико-математических наук , професор
  Білоголовський М.О - доктор физико-математических наук


Згідно статті 6 Закону України "Про вищу освіту":

 п.5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства. 

1. На сайті розміщуються за поданням Вченої секретаря спецради наступна інформація:
- Дата захисту дисертації; 
- Прізвище, ім'я та по батькові здобувача; 
- Шифр і найменування спеціальності; 
- Найменування дисертації;

   матеріали: 
- Дисертація в форматі * .pdf;
- Автореферат у форматі * .pdf; 
- Відгуки опонентів. 

2. Відповідальність за своєчасне розміщення зазначених матерiалiв відповідно до Закону України покладається на Вчених секретарів рад по захистах дисертацій.