Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада Д 64.175.02


Повідомлення про захист дисертації Карпова Дениса Сергійовича

11 грудня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Карпова Дениса Сергійовича
на тему
«Особливості електродинаміки мезоскопічної системи надпровідних квантових бітів, що взаємодіють з резонатором»

за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Особливості електродинаміки мезоскопічної системи надпровідних квантових бітів, що взаємодіють з резонатором»

Файл дисертації:
 «Особливості електродинаміки мезоскопічної системи надпровідних квантових бітів, що взаємодіють з резонатором»

Відгуки опонентів:
  Ямпольський В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Ходусов В.Д. - доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Ільїнської Ольги Олександрівни

11 грудня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Ільїнської Ольги Олександрівни
на тему
«Квантові електромеханічні та термоелектричні ефекти у наносистемах зі спін-поляризованими електронами»

за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Квантові електромеханічні та термоелектричні ефекти у наносистемах зі спін-поляризованими електронами»

Файл дисертації:
 «Квантові електромеханічні та термоелектричні ефекти у наносистемах зі спін-поляризованими електронами»

Відгуки опонентів:
  Клепіков В.Ф. - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Філь Д.В. - доктор фізико-математичних наук


13 листопада 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації  Хрустальова Володимира Михайловича
на тему
«Особливості магнітних та магнетоелектричних властивостей кристалів LiCoPO4 та LiNiPO4 в сильному імпульсному магнітному полі »

за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 «Особливості магнітних та магнетоелектричних властивостей кристалів LiCoPO4 та LiNiPO4 в сильному імпульсному магнітному полі»

Файл дисертації:
 «Особливості магнітних та магнетоелектричних властивостей кристалів LiCoPO4 та LiNiPO4 в сильному імпульсному магнітному полі»

Відгуки опонентів:
 Голуб В.О.- доктор фізико-математичних наук
 Самофалов В.М. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Рубця Сергія Петровича

13 листопада 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Рубця Сергія Петровича
на тему
«Гомогенізація та фазове розшарування концентрованих твердих розчинів 3Hе–4Hе»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Гомогенізація та фазове розшарування концентрованих твердих розчинів 3Hе–4Hе»

Файл дисертації:
 «Гомогенізація та фазове розшарування концентрованих твердих розчинів 3Hе–4»

Відгуки опонентів:
  Полуектов Ю.М. -  доктор фізико-математичних наук
  Білецький В.І. -  кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Нємченка Єгора Костянтиновича

9 жовтня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Нємченка Єгора Костянтиновича
на тему
«Процеси теплоперенесення та електрична активність в моделях взаємодіючих квазічастинок надплинного гелію»

за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Процеси теплоперенесення та електрична активність в моделях взаємодіючих квазічастинок надплинного гелію»

Файл дисертації:
 «Процеси теплоперенесення та електрична активність в моделях взаємодіючих квазічастинок надплинного гелію»

Відгуки опонентів:
  Полуектов Ю.М. -  доктор фізико-математичних наук
  Філь Д.В. -  доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Михайленко Христини Олексіївни

9 жовтня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Михайленко Христини Олексіївни
на тему
«Дисипативні процеси при резонансному збудженні слабко турбулентної течії у надплинному гелії»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Дисипативні процеси при резонансному збудженні слабко турбулентної течії у надплинному гелії»

Файл дисертації:
 «Дисипативні процеси при резонансному збудженні слабко турбулентної течії у надплинному гелії»

Відгуки опонентів:
  Тарапов С.І. -  доктор фізико-математичних наук, член кореспондент НАН України, професор
  Нємченко К.Е. - доктор фізико-математичних наук, професор


3 липня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Савіної Юлії Олександрівни
на тему
«Магнітні, теплові та резонансні властивості квазіодновимірного гейзенбергівського магнетика β-TeVO4»

за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 «Магнітні, теплові та резонансні властивості квазіодновимірного гейзенбергівського магнетика β-TeVO4»

Файл дисертації:
 «Магнітні, теплові та резонансні властивості квазіодновимірного гейзенбергівського магнетика β-TeVO4»

Відгуки опонентів:
 Голуб В.О.- доктор фізико-математичних наук
 Пашкевич Ю.Г. - доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Хлистюк Марії Валентинівни

10 жовтня 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Хлистюк Марії Валентинівни
на тему
«Особливості сорбційних властивостей та теплового розширення низьковимірних наноструктур»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Особливості сорбційних властивостей та теплового розширення низьковимірних наноструктур»

Файл дисертації:
 «Особливості сорбційних властивостей та теплового розширення низьковимірних наноструктур»

Відгуки опонентів:
  Ямпольський В.О. -  доктор фізико-математичних наук, член кореспондент НАН України, професор
  Білецький В.І. - кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Шешина Григорія Олександровича

6 червня 2017 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Шешина Григорія Олександровича
на тему
«Кінетичні та динамічні ефекти у надплинному гелії та його ізотопічних розчинах в умовах неоднорідності температури та тиску»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Кінетичні та динамічні ефекти у надплинному гелії та його ізотопічних розчинах в умовах неоднорідності температури та тиску»

Файл дисертації:
 «Кінетичні та динамічні ефекти у надплинному гелії та його ізотопічних розчинах в умовах неоднорідності температури та тиску»

Відгуки опонентів:
  Тарапов С.І. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Полуектов Ю. М. -  доктор фізико-математичних наук
  Вовк Р.В. -  доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Клочко Марії Сергіївни

13 грудня 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Клочко Марії Сергіївни
на тему
«Особливості локалізації коливань та умови стійкості фазових станів у інтеркальованих кристалах кубічної симетрії»

за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Особливості локалізації коливань та умови стійкості фазових станів у інтеркальованих кристалах кубічної симетрії»

Файл дисертації:
 «Особливості локалізації коливань та умови стійкості фазових станів у інтеркальованих кристалах кубічної симетрії»

Відгуки опонентів:
  Конторович В.М. -  доктор фізико-математичних наук, професор
  Рашба Г.І. -  кандидат фізико-математичних наук, доцент


Повідомлення про захист дисертації Вдовиченка Георгія Олександровича

11 жовтня 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Вдовиченка Георгія Олександровича
на тему
«Низькотемпературна теплопровідність молекулярних кристалів сформованих з простих циклічних та глобулярних молекул в станах орієнтаційного безладу»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Низькотемпературна теплопровідність молекулярних кристалів сформованих з простих циклічних та глобулярних молекул в станах орієнтаційного безладу»

Файл дисертації:
 «Низькотемпературна теплопровідність молекулярних кристалів сформованих з простих циклічних та глобулярних молекул в станах орієнтаційного безладу»

Відгуки опонентів:
  Ямпольський В.О. -  доктор фізико-математичних наук, член кореспондент НАН України, професор
  Хаджай Г.Я. -  кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Гриценка Івана Анатолійовича

11 жовтня 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Гриценка Івана Анатолійовича
на тему
«Режими ламінарної та турбулентної течії гелію та його ізотопічного розчину при наднизьких температурах»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Режими ламінарної та турбулентної течії гелію та його ізотопічного розчину при наднизьких температурах»

Файл дисертації:
 «Режими ламінарної та турбулентної течії гелію та його ізотопічного розчину при наднизьких температурах»

Відгуки опонентів:
  Тарапов С.І. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Полуектов Ю. М. -  доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Баснукаєвої Разет Магомедівни

14 червня 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Баснукаєвої Разет Магомедівни
на тему
«Особливості кінетики низькотемпературної сорбції газів вуглецевими наноструктурами»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Особливості кінетики низькотемпературної сорбції газів вуглецевими наноструктурами»

Файл дисертації:
 «Особливості кінетики низькотемпературної сорбції газів вуглецевими наноструктурами»

Відгуки опонентів:
  Вовк Р.В -  доктор фізико-математичних наук,професор
  Філь Д.В. -  доктор фізико-математичних наук


14 червня 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Кривчікова Олексія Олександровича
на тему
«Особливості термодинамічних властивостей низьковимірних фрустрованих систем та чисельне моделювання їх основних станів»

за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
 «Особливості термодинамічних властивостей низьковимірних фрустрованих систем та чисельне моделювання їх основних станів»

Файл дисертації:
 «Особливості термодинамічних властивостей низьковимірних фрустрованих систем та чисельне моделювання їх основних станів»

Відгуки опонентів:
 Усатенко О.В.- доктор фізико-математичних наук
 Пашкевич Ю.Г. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Барабашка Максима Сергійовича

17 травня 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Барабашка Максима Сергійовича
на тему
«Низькотемпературна теплоємність чистих та допованих простими газами вуглецевих наноматеріалів»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Низькотемпературна теплоємність чистих та допованих простими газами вуглецевих наноматеріалів»

Файл дисертації:
 «Низькотемпературна теплоємність чистих та допованих простими газами вуглецевих наноматеріалів»

Відгуки опонентів:
  Ямпольський В.О. -  доктор фізико-математичних наук, член кореспондент НАН України, професор
  Жолонко М.М. - кандидат фізико-математичних наук, доцент


Повідомлення про захист дисертації Бірченка Олександра Петровича.

17 травня 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Бірченка Олександра Петровича
на тему
«Особливості кінетики метастабільних фаз у слабкому твердому розчині 3Не в 4Не»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 «Особливості кінетики метастабільних фаз у слабкому твердому розчині 3Не в 4Не»

Файл дисертації:
 «Особливості кінетики метастабільних фаз у слабкому твердому розчині 3Не в 4Не»

Відгуки опонентів:
  Тарапов С.І. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
 
Немченко К.Е. - доктор фізико-математичних наук, професор


13 жовтня 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Карачевцевої Анни Валентинівни
на тему
«Ізохорна теплопровідність циклічних вуглеводнів»

за спеціальністю 01.04.09 – физика низких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  «Ізохорна теплопровідність циклічних вуглеводнів»

Файл дисертації:
 «Ізохорна теплопровідність циклічних вуглеводнів»

Відгуки опонентів:
  Тарапов С.І. - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Жолонко Н.Н. - кандидат фізико-математичних наук, доцент


13 жовтня 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Рохманової Тетяни Миколаївни
на тему
«Відбиття, проходження і трансформація електромагнітних хвиль у шаруватих надпровідниках скінченних розмірів»

за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Леніна, 47)

Файл автореферату:
  «Відбиття, проходження і трансформація електромагнітних хвиль у шаруватих надпровідниках скінченних розмірів»

Файл дисертації:
  «Відбиття, проходження і трансформація електромагнітних хвиль у шаруватих надпровідниках скінченних розмірів»

Відгуки опонентів:
 Шевченко С.М. - доктор фізико-математичних наук
 Шкловський В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор


Згідно статті 6 Закону України "Про вищу освіту":

 п.5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства. 

1. На сайті розміщуються за поданням Вченої секретаря спецради наступна інформація:
- Дата захисту дисертації; 
- Прізвище, ім'я та по батькові здобувача; 
- Шифр і найменування спеціальності; 
- Найменування дисертації;

   матеріали: 
- Дисертація в форматі * .pdf;
- Автореферат у форматі * .pdf; 
- Відгуки опонентів. 

2. Відповідальність за своєчасне розміщення зазначених матерiалiв відповідно до Закону України покладається на Вчених секретарів рад по захистах дисертацій.