Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України ім. Б. І. Вєркіна

ВІДДІЛ  МІКРОКОНТАКТНОЇ  СПЕКТРОСКОПІЇ

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук, професор
Найдюк Юрій Георгійович
тел : +(380)-57-3402211, факс: +(380)-57-3403370, +(380)-57-3450593, e-mail: naidyuk at ilt.kharkov.ua

 

 
Про відділ
Головні публікації
Проекти і гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея
                             

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє оновлення
 
25.01.2018

 
МКС та спектроскопія андріївського відбиття актуальних надпровідників

Склад групи:

Башлаков Д.Л. bashlakov at ilt.kharkov.ua 
Бобров М.Л.   bobrov at ilt.kharkov.ua 
Гамаюнова Н.В. gamayunova at ilt.kharkov.ua 
Квітницька О.Є. kvitnitskaya at ilt.kharkov.ua
Найдюк Ю.Г. naidyuk at ilt.kharkov.ua
Тютрiна Л.В. tiutrina at ilt.kharkov.ua
Хоткевич А.В. khotkevich at ilt.kharkov.ua

 

       Основні напрямки досліджень:

 • вивчення актуальних надпровідників — рідкісноземельних нікельборокарбідів, дибориду магнію, високотемпературних і залізовмісних надпровідників методом андріївського відбиття;

 • отримання мікроконтактних спектрів електрон-квазічастинкової взаємодії в зазначених матеріалах;

 • дослідження співіснування надпровідності, магнітного впорядкування і хвиль зарядової/спінової густини в нових високотемпературних надпровідних сполуках

Важливі результати останнiх рокiв:

 

Вперше отримано дані щодо розподілу надпровідних щілин у новому надпровіднику MgB2 з критичною температурою 39 К.  Встановлено наявність двох щілин і визначено їхнi значення: 2,45±0,15 і 7,0±0.4 меВ, які відносяться як 1:3, що відповідає теоретичним оцінкам.
Показано існування двох надпровідних щілин як у немагнітних R=Y, Lu, так і в антиферомагнітних (АФМ) R=Tm, Er сполуках нікельборокарбідних надпровідників RNi2B2C. Для сполук з сумірним АФМ порядком R=Ho і Dy надпровідна щілина має БКШ-подібну поведінку в антиферомагнітному стані, тоді як для R=Tm щілина починає зменшуватися при наближенні магнітного стану з несумірним АФМ порядком.

Вперше показано існування двозонного надпровідного стану для АФМ (TN=6K) нікельборокарбідного надпровідника (Tc =11.3K) ErNi2B2C, що характеризується двома параметрами порядку. Отримано температурну залежність параметру порядку у двох головних кристалографічних напрямках. Виявлено суттєве зменшення надпровідного параметру порядку при переході в АФМ стан.

Використовуючи мікроконтактну спектроскопію Андріївського відбиття були досліджені нові залізовмісні пніктидні і халькогенідні надпровідники з різною структурою. Поряд з визначенням надпровідної щілини і її температурної і магнітопольової залежності був також запропонований метод відділення спектроскопічних особливостей на dV/dI(V) від тих, які викликані тепловим режимом. За допомогою мікроконтактної спектроскопії Янсона була виявлена одиночна 20 меВ бозона мода в KFe2As2. Підвищення надпровідної критичної температури більш ніж в два рази (до 20 K) було виявлено в точкових контактах, створених між монокристалом FеSе і Cu.

Обладнання:

Mікроконтактнi спектрометри для дослідження нелінійної провідності контактів, оснащені кріогенним обладнанням для створення точкових контактів та вимірювання їх провідних властивостей у температурному інтервалі 0.8-77 K та в магнітних полях 0-9T.

Міжнародна співпраця:

- Institute of Experimental Physics, Kosice, Slovak Republik

- Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden, Germany

- Physical Institute University of Karlsruhe, Karlsruhe, Germany

- Texas A&M University, College Station, USA

Публікації останніх років та оглядові праці:

 1. Yu. G. Naidyuk, O. E. Kvitnitskaya, N. V. Gamayunova D. L. Bashlakov, L. V. Tyutrina, G. Fuchs, R. Hühne, D. A. Chareev, and A. N. Vasiliev, Superconducting gaps in FeSe studied by soft point-contact Andreev reflection spectroscopy,  Phys. Rev. B 96, 094517 (2017)

 2. Yu.G. Naidyuk, G. Fuchs, D.A. Chareev, A.N. Vasiliev, Doubling of the critical temperature of FeSe observed in point contacts,  Phys. Rev. B 93, 144515 (2016).

 3. Yu. G. Naidyuk, O.E. Kvitnitskaya, S. Aswartham, G. Fuchs, K. Nenkov, and S. Wurmehl, Exploring point-contact spectra of Ba1−xNaxFe2As2 in the normal and superconducting states, Phys. Rev. B 89, 104512 (2014).

 4. Yu. G. Naidyuk, O.E. Kvitnitskaya, L. V. Tiutrina, I.K.Yanson, G. Behr, G. Fuchs, S.-L. Drechsler, K. Nenkov, and L. Schultz, Peculiarities of the superconducting gaps and the electron-boson interaction in TmNi2B2C as seen by point-contact spectroscopy, Phys. Rev. B, 2011,  Vol. 84, p.094516.

 5. Yu. G. Naidyuk, O.E. Kvitnitskaya, I.K.Yanson, G Fuchs, S Haindl, M Kidszun, L Schultz. and B.Holzapfel, Point-contact study of ReFeAsO1-xFx (Re = La, Sm) superconducting films, Superconductor Science and Technology.  2011,  Vol.24, p. 065010.

 6. N. L. Bobrov, V. N. Chernobay, Yu. G. Naidyuk, L. V. Tyutrina, D. G. Naugle, K. D. D. Rathnayaka, S. L. Bud’ko, P. C. Canfield, I. K. Yanson, Compe-tition of multiband superconducting and magnetic order in ErNi2B2C observed by Andreev reflection  Europhys. Lett. 2008, Vol. 83,  p. 37003.

 7. Yu. G. Naidyuk, O. E. KvitnitskayaI. K. Yanson, G. Fuchs, K. Nenkov, A. Waelte, G. Behr, D. Souptel, and S.-L. Drechsler, Point-contact spectroscopy of the antiferromagnetic superconductor HoNi2B2C in the normal and superconducting state, Phys. Rev. B, 2007,  Vol. 76, p.014520.

 8. D. L. Bashlakov, Yu. G. Naidyuk, I. K. Yanson, G. Behr, S.L. Drechsler, G. Fuchs, L. Schultz and D. Souptel, Point-contact spectroscopy of the nickel borocarbide superconductor YNi2B2C in the normal and superconducting state, J. Low  Temp. Physics, 2007,  Vol.147, p. 335.

 9. I.K. Yanson, Yu.G. Naidyuk, Advances in point-contact spectroscopy: two-band superconductor MgB2 (review), Low Temp.Phys., 2004, Vol.30, p.261.

 10. Yu.G. Naidyuk, I.K. Yanson, Point-contact spectroscopy of the heavy-fermion systems (review). J. Phys. Condens. Matter, 1998, Vol.10, p.8905.

 11. I.K.Yanson, Contact spectroscopy of high-temperature superconductors (Review article). Part I: Physical and methodical fundamentals of contact spectroscopy of high-Tc superconductors. Experimental results for La2-xSrxCuO4 and their discussion. Sov.J.Low Temp.Phys., 1991, Vol.17, p.275.