Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України ім. Б. І. Вєркіна

ВІДДІЛ  МІКРОКОНТАКТНОЇ  СПЕКТРОСКОПІЇ

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук, професор
Найдюк Юрій Георгійович
тел : +(380)-57-3402211, факс: +(380)-57-3403370, +(380)-57-3450593, e-mail: naidyuk at ilt.kharkov.ua

 

 
Про відділ
Головні публікації
Проекти і гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея
                             

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє оновлення
 
11.07.2016

Дослідження теплових, надпровідних, ас та dc резистивних властивостей актуальних надпровідних структур

Склад групи:

 

Золочевський І.В.

zolochevskii at ilt.kharkov.ua 

Іщенко Л.А.

ischenko at ilt.kharkov.ua

Терехов А.В.  

terekhov at ilt.kharkov.ua 

 

 

Основні напрямки досліджень:

  • вивчення термодинамічних параметрів високотемпературних та магнітних надпровідників;

  • дослідження співіснування надпровідності та магнітного впорядкування в нових високотемпературних надпровідних сполуках;

  • вивчення надпровідних властивостей магнітних надпровідників, у тому числі й методом андріївського відбиття

  • дослідження ас та dc резистивних властивостей надпровідних структур

 

Найбільш важливі результати останніх років:
 

Виявлено та досліджено ефект Волебена (поява позитивного відгуку на температурній залежності намагніченості в надпровідному стані при вимірюваннях у режимі FC) у сполуках Dy1-xYxRh4B4  (х = 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 і 1). Показано, що ефект існує як у магнітних надпровідниках Dy1-xYxRh4B4 (х = 0,2; 0,3; 0,4; 0,6) так і в немагнітній сполуці YRh4B4.

Дослідження магнітних властивостей сполуки Dy0.8Y0.2Rh4B4 показали, що фазовий перехід при температурі близькій до 30 К є переходом парамагнетик-ферімагнетик. Показано, що ферімагнетизм не зникає й нижче температури надпровідного впорядкування. Із даних по теплоємності випливає ще одне фазове перетворення, що на кілька градусів нижче температури надпровідного переходу, яке, очевидно, є магнітним і повя'язане із переходом феромагнетик-антиферомагнетик. Показано, що цей фазовий перехід суттєво впливає на зарядову підсистему надпровідника й параметр Δ.

Досліджено магнітні та транспортні властивості у новій магнітній ВТНП сполуці EuАsFeO0.85F0.15. Поблизу критичної температури визначені перше Нc1 і друге Нc2 критичні магнітні поля та оцінені величини глибини проникнення магнітного поля λ та довжини когерентності ξ. Температурна залежність Нc2(Т), починаючи з найменших полів, має яскраво виражену залежність гіперболічного типу. Виміряні спектри Андріївського відбиття у точкових контактах на основі цієї сполуки. Спостерігалися як однощілинні, так і двощілинні спектри. Більшість спектрів показують особливості, які відповідають двом щілинам, чиї величини знаходяться в межах s/kТс = 2.2 – 4.7 и 2Δ1/kТс = 5,1 – 11,7.  Аномально великі значення 2Δ/kТс вказують на нетрадиційний механізм спарювання. Приведені дані, а також відсутність нулів щілини на всіх виміряних спектрах підтверджують анізотропну s-wave (або s±) симетрію параметра порядку у досліджуваній сполуці.

 

 

Обладнання:

 

1. Установка для дослідження впливу електромагнітного випромінення з частотою до 100 ГГц на надпровідники при температурах 2 4.2 К.
2. Установка для напилення тонких плівок металів у безмасляному вакуумі ≈ 10 7 мм. рт. ст.
3. Установка для вимірювання поверхневого електроопору в інтервалі температур 4.5 300 К та діапазоні частот 1 100 МГц.
4. Установка для вимірювання теплоємності методом вакуумного адіабатичного калориметра в інтервалі температур 1.5 300 К.

5. Мікроконтактний спектрометр для дослідження нелінійної провідності контактів, оснащений кріогенним устаткуванням для створення точкових контактів і вимірювання їх провідних властивостей у температурному інтервалі 1.3 77 K під дією НВЧ опромінення в діапазоні 0.3 65 Ггц та в магнітних полях 0-4T.

 

Міжнародна співпраця:

 Інститут низьких температур та структурних досліджень (Вроцлав, Польща)

Міжнародна лабораторія сильних магнітних полів та низьких температур (Вроцлав, Польща)

Основні публікації останніх років:

1. Золочевский И.В. Резистивные состояния широких сверхпроводящих пленок, обусловленные постоянным и переменным токами (обзор) // ФНТ, 40, № 10, 1111-1143 (2014).

2. Золочевский И.В. Стимуляция сверхпроводимости микроволновым облучением в широких пленках олова (обзор) // ФНТ, 39, № 7, 739-758 (2013).

3.  Дмитриев В.М., Терехов А.В., Залеский А., Хацько Е.Н., Калинин П.С., Рыкова А.И., Гуревич А.М., Глаголев С.А., Хлыбов Е.П., Костылева И.Е., Лаченков С.А. Эффект Воллебена в магнитных сверхпроводниках Dy1-xYxRh4B4 (x = 0,2; 0,3; 0,4 и 0,6) // ФНТ, 38, № 2, 191-194 (2012).

4. Терехов А.В. Эффект Воллебена в YRh4B4 // ФНТ, 39, № 7, 827-829 (2013).

5. Dmitriev V.M., Khlybov E.P., Kondrashov D.S., Terekhov A.V., Rybaltchenko L.F., Khristenko E.V., Ishchenko L.A., Kostyleva I.E. and Zaleski A.J. Andreev reflection spectroscopy of the new Fe-based superconductor EuAsFeO0.85F0.15: evidence for the strong order parameter anisotropy // ФНТ, 37, № 4, 360-364 (2011).

6. Дмитриев В.М., Залеский А., Хлыбов Е.П., Рыбальченко Л.Ф., Христенко Е.В., Ищенко Л.А., Терехов А.В. Усиление параметра сверхпроводящего упорядочения в соединении Dy0.8Y0.2Rh4B4 при фазовой перестройке его магнитной подсистемы от антиферромагнитного к ферримагнитному состоянию // ФНТ, 35, № 5, 537-539 (2009).

7. Дмитриев В.М., Залеский А., Хлыбов Е.П., Рыбальченко Л.Ф., Христенко Е.В., Ищенко Л.А., Терехов А.В., Костылева И.Е., Лаченков С.А. Магнитные фазовые превращения и сверхпроводимость в Dy0.8Y0.2Rh4B4 // ФНТ, 34, № 11, 1152-1162 (2008).