Відділ надпровідних і мезоскопічних структур

Перейти до контакту

Головне меню:

Запрошуємо на наші щотижневі семінари - по вівторках у кімнаті 222а лабораторного корпусу об 11:00.
12 грудня 2017
O. П. Журавель
Просторово-неоднорідний НВЧ-відгук в структурі надпровідних метаповерхонь.
(матеріали досліджень)

5 грудня 2017
1. С. М. Шевченко
Информація про конференцію
"International Symposium on Nanoscale Transport and phoTonics NTT Atsugi R&D Center, Atsugi Kanagawa, JAPAN. 13-17.11.2017".
2. Статті до друку:
O. V. Ivakhnenko, S. N. Shevchenko, and F. Nori
Simulating quantum dynamical phenomena using classical oscillators: Landau-Zener-Stuckelberg-Majorana interferometry, latching modulation, and motional averaging.
R. D. Yamaletdinov, O. V. Ivakhnenko, O. V. Sedelnikova, S. N. Shevchenko, Y. V. Pershin
Snap-through transition of graphene membranes for memcapacitor applications: A combined study using MD, DFT and elasticity theory.

28 жовтня 2017
С. В. Куплевахський
Руйнування надпровідних кореляцій однорідним обмінним полем в гетероструктурах синглетний надпровідник-феромагнітний метал.

21 жовтня 2017
О. С. Гарбуз
Структурні перетворення в тонких плівках системи YBaCuO.

14 жовтня 2017
О. Г. Сиваков
Транспортні й магнитні властивості NbP.
(звіт про відрядження до Інституту фізики, Варшава, Польща)

3 жовтня 2017
С. І. Бондаренко, О. В. Кревсун
Про візит до Центру надпровідникової науки і техніки (CCSST) Чунцинської Академії наук і технології (CAST), м. Чунцин (ChongQing), Китай, травень 2017.
26 вересня 2017
A. P. Zhuravel, S. Bae, S. N. Shevchenko, A. N. Omelyanchouk, A. V. Lukashenko, A. V. Ustinov, and S. M. Anlage
Imaging the paramagnetic nonlinear Meissner effect in anisotropic superconductors. (стаття до друку)
12 вересня 2017
I. Florya, Yu. Korneeva, M. Mikhailov, A. Devizenko, A. Korneev, G. Goltsman
Photon counting statistics of a superconducting single photon detector made of multilayered WSi film.
27 червня 2017
Ю. В. Фоменко
Тепловізійні методи діагностики. (матеріали досліджень)
20 червня 2017
С. В. Бенгус
"Yu Saito, Tsutomu Nojima and Yoshihiro Iwasa. Highly crystalline 2D superconductors. Nature Reviews Materials 2, 16094 (2016)"
13 червня 2017
О. В. Кревсун
Досвід розробки та виготовлення плівкових слабких зв'язків. (матеріали досліджень)
6 червня 2017
С. М. Шевченко
«Квантова інженерія і мезоскопічна фізика». (матеріали навчального посібника)
30 травня 2017
Pascal Febvre, Universite Savoie Mont Blanc, France
An overview on current status and challenges in superconducting electronics for the coming years. (оглядова доповідь)
23 травня 2017
В. Ю. Ляхно
Деякі аспекти використання стохастичного резонансу в техніці вимірювань. (реферативне повідомлення)
16 травня 2017
С. В. Куплевахский
Закон збереження струму в теорії надпровідності. (стаття до друку)
25 квітня 2017
S. N. Shevchenko, D. S. Karpov
Thermometry and quantum memcapacitance with transmon-resonator system.
18 квітня 2017
О. Г. Сиваков, О. Г. Турутанов, О. Є. Колинько, А. С. Похила
Просторова характеризація крайового бар'єру широких надпровідних плівок.
11 квітня 2017
О. Гриб, Харьківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.
Взаємодія джозефсонівського випромінення з резонансними частотами в пачках довгих джозефсонівських переходів.
4 квітня 2017
Глущук М. І., Гордієнко Е. Ю., Фоменко Ю. В., Шустакова Г. В.
Діагностика композитних матеріалів елементів літаків методом активної термографії.
28 березня 2017
О. С. Гарбуз
Фізика методу рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, реалізація приладів та приклади застосування.
21 березня 2017
М. Ю. Михайлов
Багатошаровий однофотонний надпровідниковий детектор.
14 березня 2017
А. Н. Султанов, Д. С. Карпов, Я. С. Гринберг, С. Н. Шевченко, А. А. Штыгашев.
Рассеяние одиночного фотона на двухкубитной структуре с резонаторами.
7 березня 2017
С. І. Лінк
"M. J. Martinez-Perez, D. Koelle. Nanosquids: basics & recent advances".
28 лютого 2017
С. І. Бондаренко, О. М. Блудов, В. П. Коверя, С. І. Лінк, О. Г. Сиваков, В. П. Тимофеев, D. J. Gawryluk, R. Puźniak and A. Wiśniewski.
Особливості динаміки захопленого магнітного потоку в надпровіднику FeTe(0,65)Se(0,35).
21 лютого 2017
О. Г. Сиваков
Осциляційні ефекти у двозв'язних структурах без джозефсонівських контактів.
14 лютого 2017
В. П. Коверя
"V. E. Shaternik, A. P. Shapovalov, T. A. Prikhna, O. Yu. Suvorov, M. A. Skorik, V. I. Bondarchuk, and V. E. Moshchil. Charge Transport in Hybrid Tunnel Superconductor - Quantum Dot - Superconductor Junctions".
7 лютого 2017
1. Д. С. Карпов
Інформація про конференцию: The ESAS winter school "Novel frontiers in superconducting electronics: from fundamental concepts and advanced materials towards future applications", Pozzuoli, Italy.
2. О. В. Ивахненко
Інформація про конференцію «International School & Conference on Nanoscience and Quantum Transport», Kyiv, Ukraine.
31 січня 2017
В. І. Шнирков.
Однофотонні лічильнини на основі джозефсонівського контакту і НКВІДу.
24 січня 2017
О. Г. Турутанов
Установка для исследования стохастического резонанса в СКВИДах:
некоторые подробности конструкции и приемы борьбы с электромагнитными помехами.
17 січня 2017
С. В. Куплевахський
Вільна енергія надпровідника у зовнішньому магнітному полі.
27 грудня 2016
Звіт керівників груп за минулий рік, та плани на майбутнє.
20 грудня 2016
1. О. І. Юзефович, С. В. Бенгус, М. Ю. Михайлов, О. Ю. Сипатов
Інтерфейсна надпровідність напівпровідникових гетероструктур АIVBVI.
2. О. І. Юзефович
Звіт про відрядження до University of Aveiro, Португалія.
13 грудня 2016
1. Є. В. Безуглий
Модель еквівалентного електричного кола в теорії вольт-амперних характеристик тунельних джозефсонівських контактів.
2. E. V. Bezuglyi, A. S. Vasenko, E. N. Bratus’
Nonequilibrium and relaxation effects in tunnel superconducting junctions.
6 грудня 2016
А. С. Заика, Е. Л. Лизунова, В. А. Потапов, В. П. Коверя, С. И. Бондаренко
Автоматизация экспериментальной установки для исследования ВАХ, ВПХ и токовых состояний сверхпроводящих структур.
29 листопада 2016
А. П. Журавель
Новые подробности о формировании пространственной структуры СВЧ отклика в сверхпроводящих резонаторах планарной геометрии (результаты недавних ЛСМ экспериментов в Технологическом Институте г. Карлсруэ (ФРГ)).
15 листопада 2016
С. І. Бондаренко
Звіт про відрядження в Чунцинську Академію Науки та Технології (КНР)
1 листопада 2016
Н. И. Глущук, Э. Ю. Гордиенко, Ю. В. Фоменко, Г. В. Шустакова
Результаты использования термографического метода в клинической онкологии.
25 жовтня 2016
А. Н. Султанов, Я. С. Гринберг, Д. С. Карпов, Б. И. Иванов, С. Н. Шевченко
Транспортные свойства в системе волновод-резонатор-кубит.
18 жовтня 2016
А. Г. Сиваков, А. С. Похила
Об изучении "псевдощелевой сверхпроводимости" методом лазерной микроскопии.
11 жовтня 2016
О. Г. Турутанов, В. Ю. Ляхно, В. И. Шнырков
Метод повышения чувствительности СКВИД измерений в условиях непостоянного шумового окружения с использованием управляемого стохастического усиления.
4 жовтня 2016
Н. Далакова, С. Бенгус, Е. Беляев, О. Юзефович, А. Панфилов
Признаки сверхпроводимости в монокристалле La2CuO4+δ с составом, близким к стехиометрическому.
27 вересня 2016
A. Chatterjee, S. N. Shevchenko, R. Otxoa, S. Barraud, A. C. Betz, F. Nori, J. J. L. Morton, and M. F. Gonzalez-Zalba
Quantum-enhanced interferometry with field-effect transistors.
20 вересня 2016
Е. В. Безуглый
Вольт-амперные характеристики баллистического SNINS контакта.
13 вересня 2016
М. Ю. Михайлов
Многоэлементный сверхпроводниковый однофотонный детектор и его применение для исследования квантовых источников света ближнего инфракрасного диапазона.
26 липня 2016
А. В. Кревсун
Методы получения пленок YBa2Cu3O7–x и их применение.
19 липня 2016
В. П. Коверя
Замороженное (захваченное) магнитное поле в массивных поликристаллических и квазимонокристаллических образцах ReBaCuO.
5 липня 2016
С. И. Линк
Структурно-фазовые характеристики сверхпроводящих соединений REBa2Cu3O7–x .
14 Червня 2016
О. Г. Турутанов
Гравитационные волны: поиск и детектирование.
 
Назад до змісту | Назад до головного меню