Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада Д 64.175.02


Повідомлення про захист дисертації Блудова Олексія Миколайовича

11 травня 2021 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02 відбудеться захист дисертації

Блудова Олексія Миколайовича
на тему
" Особливості резонансних властивостей та магнітних фазових перетворень в празеодимовому феробораті та рідкісноземельних хромоборатах"

за спеціальністю  01.04.11 – магнетизм

 на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Особливості резонансних властивостей та магнітних фазових перетворень в празеодимовому феробораті та рідкісноземельних хромоборатах"

Файл дисертації:
 "Особливості резонансних властивостей та магнітних фазових перетворень в празеодимовому феробораті та рідкісноземельних хромоборатах"

Відгуки опонентів:
   Товстолиткін О.І. – доктор фізико-математичних наук, професор
   Пашкевич Ю.Г. – доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Попережая Сергія Миколайовича

11 травня 2021 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02 відбудеться захист дисертації

Попережая Сергія Миколайовича
на тему
" Спектральні особливості спінових та фононних збуджень в подвійних лужно-рідкісноземельних молібдатах та ербієвому алюмобораті"

за спеціальністю  01.04.11 – магнетизм

 на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Спектральні особливості спінових та фононних збуджень в подвійних лужно-рідкісноземельних молібдатах та ербієвому алюмобораті"

Файл дисертації:
 "Спектральні особливості спінових та фононних збуджень в подвійних лужно-рідкісноземельних молібдатах та ербієвому алюмобораті"

Відгуки опонентів:
   Самофалов В.М. -
 доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
   Ламонова К.В. -  доктор фізико-математичних наук, доцент


Повідомлення про захист дисертації Лукієнко Ірини Миколаївни

13 квітня 2021 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02 відбудеться захист дисертації

Лукієнко Ірини Миколаївни
на тему
" Особливості магнетооптичних ефектів Кера і Фарадея в багатошарових наноплівках  Co/Cu(111)"

за спеціальністю  01.04.11 – магнетизм

 на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Особливості магнетооптичних ефектів Кера і Фарадея в багатошарових наноплівках Co/Cu(111)"

Файл дисертації:
 "Особливості магнетооптичних ефектів Кера і Фарадея в багатошарових наноплівках Co/Cu(111)"

Відгуки опонентів:
   Тарапов С.І. -
доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України
   Самофалов В.М. -
доктор фізико-математичних наук  


Повідомлення про захист дисертації Константинова Олександра Михайловича

20 жовтня 2020 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02 відбудеться захист дисертації

Константинова Олександра Михайловича
на тему
"Термополяризаційні ефекти у надплинних бозе-системах"

за спеціальністю  01.04.02 – теоретична фізика

 на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Термополяризаційні ефекти у надплинних бозе-системах"

Файл дисертації:
 "Термополяризаційні ефекти у надплинних бозе-системах"

Відгуки опонентів:
   Полуектов Ю.М. -
доктор фізико-математичних наук
   Філь Д.В. -
доктор фізико-математичних наук  


Повідомлення про захист дисертації Шкоп Анастасії Дмитрівни

7 липня 2020 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02 відбудеться захист дисертації

Шкоп Анастасії Дмитрівни
на тему
"Ефекти електрон-електронної та електрон-вібронної взаємодії в транспорті заряду та спіну в тунельних наноструктурах"

за спеціальністю  01.04.02 – теоретична фізика

 на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Ефекти електрон-електронної та електрон-вібронної взаємодії в транспорті заряду та спіну в тунельних наноструктурах"

Файл дисертації:
 "Ефекти електрон-електронної та електрон-вібронної взаємодії в транспорті заряду та спіну в тунельних наноструктурах"

Відгуки опонентів:
   Ямпольський В.О.
- доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор
   Рашба Г.І. -  кандидат фізико-математичних наук
  


Повідомлення про захист дисертації Горбатенко Юлії Вікторівни

7 липня 2020 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02 відбудеться захист дисертації

Горбатенко Юлії Вікторівни
на тему
"Теплопровідність молекулярних кристалів, утворених лабільними молекулами"

за спеціальністю  01.04.09 – фізика низьких температур

 на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 "Теплопровідність молекулярних кристалів, утворених лабільними молекулами"

Файл дисертації:
 "Теплопровідність молекулярних кристалів, утворених лабільними молекулами"

Відгуки опонентів:
   
Давидова Н.О. - доктор фізико-математичних наук,
   Нємченко К.Е. - доктор фізико-математичних наук, професор
   Філь Д.В - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Курносова Володимира Самуіловича

17 березня 2020року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02 відбудеться захист дисертації

Курносова Володимира Самуіловича
на тему
"Спектроскопія багатопідґраткових антиферомагнетиків із сильною взаємодією магнітних, електронних та ґраткових збуджень"

за спеціальністю  01.04.11 – магнетизм

 на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
  "Спектроскопія багатопідґраткових антиферомагнетиків із сильною взаємодією магнітних, електронних та ґраткових збуджень"

Файл дисертації:
  "Спектроскопія багатопідґраткових антиферомагнетиків із сильною взаємодією магнітних, електронних та ґраткових збуджень"

Відгуки опонентів:
   
Тарапов С.І. - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
   Товстолиткін О.І. - доктор фізико-математичних наук
   Любчанський І.Л. - доктор фізико-математичних наук
   


Повідомлення про захист дисертації Карпова Дениса Сергійовича

11 грудня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Карпова Дениса Сергійовича
на тему
«Особливості електродинаміки мезоскопічної системи надпровідних квантових бітів, що взаємодіють з резонатором»

за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Особливості електродинаміки мезоскопічної системи надпровідних квантових бітів, що взаємодіють з резонатором»

Файл дисертації:
 «Особливості електродинаміки мезоскопічної системи надпровідних квантових бітів, що взаємодіють з резонатором»

Відгуки опонентів:
  Ямпольський В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Ходусов В.Д. - доктор фізико-математичних наук, професор


Повідомлення про захист дисертації Ільїнської Ольги Олександрівни

11 грудня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Ільїнської Ольги Олександрівни
на тему
«Квантові електромеханічні та термоелектричні ефекти у наносистемах зі спін-поляризованими електронами»

за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Квантові електромеханічні та термоелектричні ефекти у наносистемах зі спін-поляризованими електронами»

Файл дисертації:
 «Квантові електромеханічні та термоелектричні ефекти у наносистемах зі спін-поляризованими електронами»

Відгуки опонентів:
  Клепіков В.Ф. - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Філь Д.В. - доктор фізико-математичних наук


13 листопада 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації  Хрустальова Володимира Михайловича
на тему
«Особливості магнітних та магнетоелектричних властивостей кристалів LiCoPO4 та LiNiPO4 в сильному імпульсному магнітному полі »

за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 «Особливості магнітних та магнетоелектричних властивостей кристалів LiCoPO4 та LiNiPO4 в сильному імпульсному магнітному полі»

Файл дисертації:
 «Особливості магнітних та магнетоелектричних властивостей кристалів LiCoPO4 та LiNiPO4 в сильному імпульсному магнітному полі»

Відгуки опонентів:
 Голуб В.О.- доктор фізико-математичних наук
 Самофалов В.М. - доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Рубця Сергія Петровича

13 листопада 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Рубця Сергія Петровича
на тему
«Гомогенізація та фазове розшарування концентрованих твердих розчинів 3Hе–4Hе»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Гомогенізація та фазове розшарування концентрованих твердих розчинів 3Hе–4Hе»

Файл дисертації:
 «Гомогенізація та фазове розшарування концентрованих твердих розчинів 3Hе–4»

Відгуки опонентів:
  Полуектов Ю.М. -  доктор фізико-математичних наук
  Білецький В.І. -  кандидат фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Нємченка Єгора Костянтиновича

9 жовтня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Нємченка Єгора Костянтиновича
на тему
«Процеси теплоперенесення та електрична активність в моделях взаємодіючих квазічастинок надплинного гелію»

за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Процеси теплоперенесення та електрична активність в моделях взаємодіючих квазічастинок надплинного гелію»

Файл дисертації:
 «Процеси теплоперенесення та електрична активність в моделях взаємодіючих квазічастинок надплинного гелію»

Відгуки опонентів:
  Полуектов Ю.М. -  доктор фізико-математичних наук
  Філь Д.В. -  доктор фізико-математичних наук


Повідомлення про захист дисертації Михайленко Христини Олексіївни

9 жовтня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Михайленко Христини Олексіївни
на тему
«Дисипативні процеси при резонансному збудженні слабко турбулентної течії у надплинному гелії»

за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
«Дисипативні процеси при резонансному збудженні слабко турбулентної течії у надплинному гелії»

Файл дисертації:
 «Дисипативні процеси при резонансному збудженні слабко турбулентної течії у надплинному гелії»

Відгуки опонентів:
  Тарапов С.І. -  доктор фізико-математичних наук, член кореспондент НАН України, професор
  Нємченко К.Е. - доктор фізико-математичних наук, професор


3 липня 2018 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02

відбудеться захист дисертації Савіної Юлії Олександрівни
на тему
«Магнітні, теплові та резонансні властивості квазіодновимірного гейзенбергівського магнетика β-TeVO4»

за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук
(адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

Файл автореферату:
 «Магнітні, теплові та резонансні властивості квазіодновимірного гейзенбергівського магнетика β-TeVO4»

Файл дисертації:
 «Магнітні, теплові та резонансні властивості квазіодновимірного гейзенбергівського магнетика β-TeVO4»

Відгуки опонентів:
 Голуб В.О.- доктор фізико-математичних наук
 Пашкевич Ю.Г. - доктор фізико-математичних наук, професор


Згідно статті 6 Закону України "Про вищу освіту":

 п.5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства. 

1. На сайті розміщуються за поданням Вченої секретаря спецради наступна інформація:
- Дата захисту дисертації; 
- Прізвище, ім'я та по батькові здобувача; 
- Шифр і найменування спеціальності; 
- Найменування дисертації;

   матеріали: 
- Дисертація в форматі * .pdf;
- Автореферат у форматі * .pdf; 
- Відгуки опонентів. 

2. Відповідальність за своєчасне розміщення зазначених матерiалiв відповідно до Закону України покладається на Вчених секретарів рад по захистах дисертацій. 

Архів