ФТІНТ

Навчання в аспірантурі та докторантурі


Аспірантура

Інформація   

Вступникам

Документи

Навчання

 Докторантура

Зворотний зв'язок

ВИКЛАДАЧІ

Харківська філія ЦГО НАН України

Жеребкін Сергій Васильович ОК 1. Філософія науки та культури.
Білецький Ігор Павлович

ОК 1. Філософія науки та культури.

 Жеребкіна Ірина Анатоліївна ОК 1. Філософія науки та культури.

 Харківське відділення ЦНДВІМ НАН України

Солощук Людмила Василівна ОК 2. Іноземна мова для аспірантів.
Морозова Ірина Ігорівна ОК 2. Іноземна мова для аспірантів.
Гужва Ольга Олександрівна ОК 2. Іноземна мова для аспірантів.
Чеботарьова Анна Олегівна ОК 2. Іноземна мова для аспірантів.
Бєлова Світлана Євгенівна ОК 2. Іноземна мова для аспірантів.

 Викладачі ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія

Богдан Михайло Михайлович ВБ 2. Сучасні проблеми теоретичної фізики конденсованого стану.
Гречнєв Геннадій Євгенович ВБ 1.

ОК 5. 

Спектроскопічні методи дослідження твердих тіл
Актуальні проблеми сучасної фізики конденсованого стану.
Долбин Олександр Вітольдович ОК 5.

ВБ 6.

Актуальні проблеми сучасної фізики конденсованого стану.
Нанофізика та мезоскопіка
Звягін Андрій Анатолійович ВБ 4. Актуальні проблеми фізики низькотемпературного магнетизму
Калиненко Олександр Миколайович

ОК 3.

ОК 4.

Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень.  Планування, організація і проведення наукових досліджень, підготовка та управління науковими проектами
Ковальов Олександр Семенович ВБ 2. Сучасні проблеми теоретичної фізики конденсованого стану.
Косевич Марина Вадимівна ВБ 7.  Молекулярна фізика: актуальні проблеми та нові підходи
Кріве Ілля Валентинович ВБ 6. Нанофізика та мезоскопіка  
Кривчіков Олександр Іванович ОК 5. Актуальні проблеми сучасної фізики конденсованого стану.
Курносов Володимир Самуілович ВБ 4.

Актуальні проблеми фізики низькотемпературного магнетизму

Майданов Володимир Андрийович ВБ 5. Сучасна фізика низьких температур.
Найдюк Юрій Георгійович ВБ 1.  Спектроскопічні методи дослідження твердих тіл 
Савицький Володимир Миколайович ВБ 4. Актуальні проблеми фізики низькотемпературного магнетизму
Савін Юрій Вікторович  ОК 6. Сучасні обчислювальні методи, підходи і системи та їх застосування в наукових експериментах, моделюванні фізичних процесів, розрахунках та обробці даних
Славін Віктор Валерійович  ОК 6. Сучасні обчислювальні методи, підходи і системи та їх застосування в наукових експериментах, моделюванні фізичних процесів, розрахунках та обробці даних
Соловйов Андрій Львович ВБ 3. Сучасна фізика надпровідності: прикладні аспекти, теорія та експеримент
Степаньян Степан Григорович ВБ 7. Молекулярна фізика: актуальні проблеми та нові підходи
Турутанов Олег Георгійович ВБ 3. Сучасна фізика надпровідності: прикладні аспекти, теорія та експеримент
Чаговець Валерій Костянтинович ВБ 5. Сучасна фізика низьких температур.
Шевченко Сергій Миколайович ВБ 6. Нанофізика та мезоскопіка
Юзефович Ольга Ігорівна ВБ 3. Сучасна фізика надпровідності: прикладні аспекти, теорія та експеримент  

 Викладачі ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України зі спеціальності 111 «Математика»

Болотов Дмитро Валерійович  ВБ 10. Алгебраїчна топологія.
Борисенко Олександр Андрійович ВБ 8.
ВБ 9.
ВБ 10.
Геометрія підмноговидів
Вступ до ріманової геометрії
Алгебраїчна топологія
Голінський Леонід Борисович ВБ 2. Комплексний аналіз та його прикладання
Горькавий Василь Олексійович ВБ 3. Ріманова геометрія та її прикладання.
Єгорова Ірина Євгенівна ВБ 4.
ВБ 5.
Метод оберненої задачі розсіювання.
Сучасні методи асимптотичного аналізу.
Золотарьов Володимир Олексійович ВБ 6. Задачі теорії збурень та теорія розсіювання
Котляров Володимир Петрович ВБ 5. Сучасні методи асимптотичного аналізу
Нессонов Микола Іванович ВБ 7. Основи теорії зображень.
Шепельський Дмитро Георгійович ВБ 5.

ОК 3.

Сучасні методи асимптотичного аналізу.
  Підготов ка наукових публікацій та презентація результатів досліджень 
Щербина Марія Володимирівна ВБ 1. Методи сучасної спектральної теорії операторів
Калиненко Олександр Миколайович ОК 3.

ОК 4.

 

 Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень.
Планування, організація і проведення наукових досліджень, підготовка та управління науковими проектами
 
Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.