ФТІНТ

Навчання в аспірантурі та докторантурі


Аспірантура

Інформація   

Вступникам

Документи

Навчання

 Докторантура

Зворотний зв'язок

ДОВІДКА

щодо діяльності докторантури у

Фізико-технічному інституті низьких температур

ім. Б.І. Вєркіна

Національної академії наук України

Більше 30 років Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України здійснює підготовку наукових кадрів через докторантуру за 7 спеціальностями: 01.04.02 – «Теоретична фізика»; 01.04.07 – «Фізика твердого тіла»; 01.04.09 – «Фізика низьких температур»; 01.04.11 – «Магнетизм»; 01.04.14 - «Теплофізика і молекулярна фізика»; 01.01.03 - «Математична фізика»; 01.01.04 - «Геометрія та топологія». Виконання плану випуску з докторантури: 2012 р. - 100%, 2013 р. - 100%, 2014 р. - 100%, 2015 р. – 100%, 2016 р. – 100%. Випускники були працевлаштовані до ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

Для ефективної роботи докторантури ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України має потужний та висококваліфікований кадровий потенціал. На сьогодні в Інституті є штатними працівниками 71 доктор фізико-математичних наук та 1 доктор технічних наук, серед яких 5 академіків НАН України, 5 член-кореспондентів НАН України та 27 професорів.

За науковою спеціальністю до відділення фізики і астрономії НАН України відносяться 54 доктора фізико-математичних наук та 1 доктор технічних наук, серед яких: 2 академіка НАН України та 3 член-кореспондента НАН України. За науковою спеціальністю до відділення математики НАН України відносяться 16 докторів фізико-математичних наук, серед яких: 3 академіка НАН України та 2 член-кореспондента НАН України.

В Інституті працюють 3 Спеціалізовані ради із захисту докторських дисертацій, які приймають до захисту роботи за спеціальностями 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.09 – фізика низьких температур, 01.04.11 - магнетизм (Спеціалізована рада Д 64.175.02); 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика, 01.04.22 надпровідність (Спеціалізована рада Д 64.175.03; 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.03 – математична фізика, 01.01.04 - геометрія та топологія (Спеціалізована рада Д 64.175.01).

У підготовці наукових кадрів через докторантуру при ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України зацікавлені наукові організації та вищі учбові заклади м. Харкова та інших регіонів України.

Вчена рада Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України на своєму засіданні 25.04.2017 р., протокол №3, одноголосно підтримала клопотання про відкриття в Інституті докторантури у галузі знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» та докторантури у галузі знань 11 «Математика і статистика» зі спеціальності 111 «математика».

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України у 2017 р. отримав від Президії НАН України підтвердження наявності підстав для функціонування в Інституті докторантури у галузі знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» та докторантури у галузі знань 11 «Математика і статистика» зі спеціальності 111 «математика».

 
Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.