ФТІНТ

Навчання в аспірантурі та докторантурі


Аспірантура

Інформація   

Вступникам

Документи

Навчання

 Докторантура

Зворотний зв'язок

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 з провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні зі спеціальності 111 «Математика»
  

Шепельский Д.Г.
ст. наук. співр.,
докт. фіз.-мат. наук,
голова, гарант освітньої програми «Математика»
Борисенко О.А.
 чл.-кор. НАН України, професор, докт. фіз.-мат. наук
Щербина М.В.
 чл.-кор. НАН України,
 ст. наук. співр.,
докт. фіз.-мат. наук
Фельдман Г.М.
 чл.-кор. НАН України,
 професор,
 докт. фіз.-мат. наук
Горькавий В.О.
 ст. наук. співр.,
докт. фіз.-мат. наук
Єгорова І.Є.
ст. наук. співр.,
докт. фіз.-мат. наук

 

 

 

 

 
Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.