ФТІНТ

Навчання в аспірантурі та докторантурі


Аспірантура

Інформація   

Вступникам

Документи

Навчання

 Докторантура

Зворотний зв'язок

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 
з провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія»

 Долбин О.В. професор, докт. фіз.-мат. наук, голова, гарант освітньої програми «Фізика»  Харченко М.Ф. академік НАН України, професор, докт. фіз.-мат. наук Гречнєв Г.Є. професор, докт. фіз.-мат. наук Найдюк Ю.Г. професор, докт. фіз.-мат. наук Кріве І.В. професор, докт. фіз.-мат. наук

Соколов С.С. професор, докт. фіз.-мат. наук      Косевич М.В.
ст. наук. співр., докт. фіз.-мат. наук
Соловйов А.Л.
ст. наук. співр., докт. фіз.-мат. наук
Шевченко С.М. ст. наук. співр., докт. фіз.-мат. наук Калиненко О.М. ст. наук. співр., канд. фіз.-мат. наук

 

 

 

 

 
Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.