ФТІНТ

Навчання в аспірантурі та докторантурі


Аспірантура

Інформація   

Вступникам

Документи

Навчання

 Докторантура

Зворотний зв'язок

 ПРОЕКТНА  ГРУПА
з провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні
і спеціальності 111 «Математика»

 Хруслов Є.Я.
академік НАН України, професор, докт. фіз.-мат. наук, голова

 Борисенко О.А. чл.-кор. НАН України, професор, докт. фіз.-мат. наук

 

 Щербина М.В. чл.-кор. НАН України, ст. наук. співр., докт. фіз.-мат. наук

 

 
 

 Фельдман Г.М.
 чл.-кор. НАН України, професор, докт. фіз.-мат. наук

 

Шепельский Д.Г.
ст. наук. співр.,  докт. фіз.-мат. наук, гарант освітньої програми «Математика»

 

 
Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.