ФТІНТ

Навчання в аспірантурі та докторантурі


Аспірантура

Інформація   

Вступникам

Документи

Навчання

 Докторантура

Зворотний зв'язок

ПРОЕКТНА  ГРУПА

з провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні
зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія»

Долбин О.В.
професор, докт. фіз.-мат. наук,
голова, гарант освітньої програми
 «Фізика»
Пастур Л.А.
академік НАН України, професор,
докт. фіз.-мат. наук

 

Харченко М.Ф.
академік НАН України, професор,
докт. фіз.-мат. наук

 

Карачевцев В.О.
чл.-кор. НАН України, професор,
докт. фіз.-мат. наук

 

 
   Гречнєв Г.Є.
 професор,
 докт. фіз.-мат. наук
Найдюк Ю.Г.
професор,
докт. фіз.-мат. наук
Калиненко О.М.
ст. наук. співр.,
канд. фіз.-мат. наук

 

 

 

 

 
Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.