ФТІНТ

Навчання в аспірантурі та докторантурі


Аспірантура

Інформація   

Вступникам

Документи

Навчання

 Докторантура

Зворотний зв'язок

Положення

 • Положення про організацію освітнього процесу
 • Положення про освітні програми
 • Положення про гаранта освітньої програми
 • Положення щодо розробки силабусу компонентів освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії
 • Положення про статус випускового структурного підрозділу  за освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії та необхідні вимоги для  його надання у ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України
 • Тимчасовий стандарт вищої освіти зі спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» на третьому освітньо-науковому рівні ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України
 • Тимчасовий стандарт вищої освіти зі спеціальністю 111 «Математика» на третьому освітньо-науковому рівні ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України
 • Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання аспірантів
 • Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти
 • Положення про проектні групи освітніх програм, робочі групи освітньої діяльності та групи забезпечення спеціальностей
 • Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти
 • Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня
 • Порядок кодування навчальних дисциплін у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.