About Council

In 2003, the Council of Young Scientists resumed its work at the B.Verkin ILTPE of NAS of Ukraine. The main purpose of Council is to help young scientists to achieve scientific success.

Council of Young Scientists of B.Verkin ILTPE NASU

MEMBERS of COUNCIL of YOUNG SCIENTISTS from 29-Nov-2017

1. Olena Vatazhuk – Chair (vatazhuk@ilt.kharkov.ua)
2. Nataliia Mysko-Krutik – Vice Chair (misko@ilt.kharkov.ua)
3. Denis Laptev – Vice Chair (laptev@ilt.kharkov.ua)
4. Nina Gamayunova – Secretary (gamayunova@ilt.kharkov.ua)
5. Maksym Barabashko
6. Tatyana Gaydamak
7. Vusal Geidarov
8. Anna Herus
9. Yulia Horbatenko
10. Ivan Khyzhniy
11. Marina Kolodyazhnaya
12. Valentin Koverya
13. Anastasiya Lyogenkaya
14. Volodymyr Meleshko
15. Evhen Petrenko
16. Sergii Poperezhai
17. Yuriy Shapovalov
18. Olena Karpel – mathematical departmant (ςελ: 705-35-31)

Last modified December, 2017