Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.175.005


Повідомлення про захист дисертації Рибалка Білича Ігоря Вікторовича

27 січня 2022 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.175.005 відбудеться захист дисертації

Степанова Віктора Борисовича
на тему
"Транспортні властивості і термоЕРС міді і мідно-оксидних ВТНП, роль дефектів"

за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія на здобуття ступеня доктора філософії
 (адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією та карантинними обмеженнями, засідання вченої ради відбудеться з використання засобів відеозв’язку (Zoom) в режимі реального часу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 979 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2020-%D0%BF#Text).

Файл повідомлення про прийняття дисертації  до розгляду
"Транспортні властивості і термоЕРС міді і мідно-оксидних ВТНП, роль дефектів"

Файл анотації:
"Транспортні властивості і термоЕРС міді і мідно-оксидних ВТНП, роль дефектів"

Файл дисертації:
"Транспортні властивості і термоЕРС міді і мідно-оксидних ВТНП, роль дефектів"

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки опонентів:
Соколенко В.І. – доктор фізико-математичних наук, с.н.с.
Хаджай Г.Я. – кандидат фізико-математичних наук, с.н.с.

Аудіо  засідання ради ДФ 64.175.005