Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.175.004


Повідомлення про захист дисертації Рибалка Білича Ігоря Вікторовича

12 травня 2021 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.175.004 відбудеться захист дисертації

Білича Ігоря Вікторовича
на тему
"Особливості пружних, магнітопружних та п’єзоелектричних властивостей магнітоелектриків TbFe3(BO3)4, HoFe3(BO3)4 та HoAl3(BO3)4 при низьких температурах"

за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія на здобуття ступеня доктора філософії
 (адреса: 61103, м. Харків, проспект Науки, 47)

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією та карантинними обмеженнями, засідання вченої ради відбудеться з використання засобів відеозв’язку (Zoom) в режимі реального часу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 979 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2020-%D0%BF#Text).
Початок засідання о 15-00. Отримати запрошення для участі у Zoom-конференції можна у відповідального за діяльність спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України за адресою buravtseva@ilt.kharkov.ua

Файл повідомлення про прийняття дисертації  до розгляду
"Особливості пружних, магнітопружних та п’єзоелектричних властивостей магнітоелектриків TbFe3(BO3)4, HoFe3(BO3)4 та HoAl3(BO3)4 при низьких температурах"

Файл анотації:
"Особливості пружних, магнітопружних та п’єзоелектричних властивостей магнітоелектриків TbFe3(BO3)4, HoFe3(BO3)4 та HoAl3(BO3)4 при низьких температурах"

Файл дисертації:
"Особливості пружних, магнітопружних та п’єзоелектричних властивостей магнітоелектриків TbFe3(BO3)4, HoFe3(BO3)4 та HoAl3(BO3)4 при низьких температурах"

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки опонентів:
Пашкевич Ю.Г. – доктор фізико-математичних наук, професор
Вовк Р.В. – доктор фізико-математичних наук, професор

Аудіо  засідання ради ДФ 64.175.004