Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.175.003


 

Про набуття чинності наказу МОН про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії та рішення про видачу диплома доктора філософії Рибалку Яну Владиславовичу.

Витяг з протоколу №7 засідання Вченої ради Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України від 21 липня 2021 р.

Наказ директора Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України від 30 липня 2021 р.

Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.