Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.175.001


 

Про набуття чинності наказу МОН про затвердження рішення ради  про присудження ступеня доктора філософії
та рішення про видачу диплома доктора філософії Афанасьєву Євгенію Володимировичу

Витяг з протоколу №3 засідання Вченої ради Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України від 18 лютого 2021 р.

Наказ директора Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України від 25 лютого 2021 р.

Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.