ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

Правила користування бібліотекою відповідають Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" №32/95-ВР  від 27.01.1995  зі змінами та доповненнями та “Типовим правилам користування бібліотекою в Україні ” затвердженими Наказом Міністерства культури і мистецтв України 275 від 05.05.99р із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури № 319 від 25.05.2001 .

Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності зі статусом бібліотеки, складом читачів і спеціалізацією бібліотечного фонду.

1. Правила користування

1.1 Користувачами бібліотеки є співробітники ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України, аспіранти, студенти вузів, співробітники інших установ.

1.2 Форми бібліотечного обслуговування : абонемент, читальний зал,

міжбібліотечний абонемент ( МБА).

1.3 Читач бібліотеки має право одержати інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів і картотек, консультативну допомогу в пошуку джерел інформації, одержати документи на тимчасове користування з фонду бібліотеки на абонемент, користуватися іншими видами послуг, надаваними бібліотекою.

1.4 Читач має право одержати в користування:

Книги - на строк 45 днів

Журнали й триваючі видання 30 днів.

1.5 Література, наявна в одному екземплярі  а також енциклопедії, словники, довідники, дисертації видаються тільки в читальному залі.

1.6 У випадку відсутності видання в бібліотеці читач може замовити його по МБА.

 2. Обов'язки читачів.

2.1 Для запису в бібліотеку читач зобов'язаний пред'явити службове посвідчення, співробітники інших установ надають лист - клопотання з місця роботи .

2.2 При одержанні літератури читач повинен розписатися у своєму абонементі за кожний документ окремо.

2.3 У випадку втрати або псування бібліотечної літератури читач зобов'язаний відшкодувати втрату: екземпляр такого ж видання, копію видання або оплатити в десятикратному розмірі вартість документа.

2.4 За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуванням бібліотекою.

2.5 Читач зобов'язаний дотримуватися тиші й не порушувати порядок у бібліотеці.