Библиотека ФТИНТ

 ПРО БІБЛІОТЕКУ 
Бібліотека організована в 1960 році, одночасно з відкриттям інституту. Основою фонду стала література з обмінних фондів великих бібліотек Москви, Санкт-Петербурга, Харкова, що зіграло вирішальну роль у формуванні його необхідною літературою, що відповідає напрямкам наукових досліджень вчених інституту. 

У фонді зібрана література по всіх галузях знань, але основними розділами є – математика, фізика, техніка. Найбільш широко для роботи читачів представлена періодична література, а це більше 500 назв ( як на паперових носіях, так і у вигляді мікрофільмів і мікрофіш) журналів нашої країни, країн ближнього й далекого зарубіжжя. Довідково-бібліографічний фонд містить у собі видання по фізиці, математиці, а також суміжним дисциплінам. Енциклопедії, довідники як на українському, російському, так і на іноземних мовах, реферативні видання, а також велика кількість мовних і термінологічних словників. На 1 січня 2021 року фонд бібліотеки нараховує 213487 екземплярів наукових видань, з них  іноземних  80958.

До послуг читачів читальний зал на 50 посадкових місць площею 230 м2 , журнальний і книжковий зали й обслуговування по МБО. 
У читальному залі функціонують виставки
« Нові надходження» книг і журналів, у вільному доступі представлена періодична література. Міжбібліотечний абонемент обслуговує читачів бібліотеки, маючи тісний зв'язок з усіма бібліотеками академічних інститутів Харкова, Києва й інших бібліотек нашої країни, багато хто з яких надають можливість електронного пошуку по своїх фондах.

Вся література відображена в каталогах і картотеках, які постійно поповнюються новими даними. З 2002 року в бібліотеці впроваджуються комп'ютерні технології, використовуючи міжнародну систему МАРКО. Електронний каталог, що включає в себе базу даних дисертацій і авторефератів, захищених у ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України , праць співробітників інституту, довідкового апарата, картотеку періодичних видань, постійно поповнюється новими даними й перебуває в роботі.

Каталоги: Картотеки:
 • алфавітний

 • систематичний

 • алфавітно-предметний до систематичного

 • ретроспективна вітчизняної періодики

 • ретроспективна іноземної періодики  

 • поточної вітчизняної періодики

 • поточної іноземної періодики

 • дисертацій

 • авторефератів

 • препринтів

 • періодіка про ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України