Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України ім. Б.І. Вєркіна

Математичне відділення


ВІДДІЛ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Завідувач відділом доктор фіз.-мат. наук, чл.-корр. НАНУ Щербина  Марія Володимирівна

тел: +(38)-057-341-08-23
факс: +(38)-057-340-33-70
E-mail:

Відділ математичної фізики був створений у 1960р. З моменту заснування і до 2002 р. відділ очолював професор В.О.Марченко. З 2002 по 2016 роки  - доктор фіз.-мат. наук Котляров В.П. У різні роки у відділі працювали: В.Г.Дринфельд, Л.А.Пастур, Є.Я.Хруслов, Ф.С.Рофе – Бекетов, В.Я.Голодець, В.О.Щербина, Г.М.Гестрін, Д.Ш.Лундіна, А.С.Сохін, В.О.Козел, Р.М.Давидов, Л.Л.Ваксман, С.В.Нешвеєв, Д.Л.Шкляров, К.С.Мединець, М.О.Кудрявцев ,О.О.Берштейн, О.О.Мінаков.  З 2016 року відділом завідує М.В. Щербина.

Состав відділу:

головн.наковий. співр. В.Марченко д.ф.-м. наук ,   професор, академік НАН України  
головн.наковий. співр. В.Котляров д.ф.-м. наук    
пров. наковий. співр. A.Звягін д.ф.-м. наук,  професор  
пров. наковий. співр. Ю.Фрейман д.ф.-м. наук    
пров. наковий. співр. И.Єгорова д.ф.-м. наук      
пров. наковий. співр. Д. Шепельський д.ф.-м. наук    
наковий. співр. О.Меламедова к.ф.-м. наук  
наковий. співр. М. Філіпковська к.ф.-м. наук    
мол..наковий. співр. В.Венгеровський к.ф.-м. наук    
мол..наковий. співр. О.Гукалов    
мол. науковий співр. К. Андреєв    
інженер Є. Афанасьєв      

Основні напрямки досліджень відділу (в даний час):

Співробітниками відділу отримані результати, що одержали широке міжнародне визнання:

Результати наукової діяльності колективу відділу знайшли відображення в монографіях :

 1. З.С.Агранович, В.О.Марченко Обратная задача теории рассеяния. Харьков: ХГУ, 1960; Перевод (англ): Inverse Problem of the Scattering Theory. Gordon and Breach (1963), 290 p.
 2. В.А.Марченко Спектральная теория операторов Штурма-Лиувилля. Киев: Наук.Думка, 1972.
 3. В.А.Марченко, Е.Я.Хруслов Краевые задачи в областях с мелкозернистой границей. Киев: Наук.Думка, 1974.
 4. В.А.Марченко Операторы Штурма-Лиувилля и их приложения. Киев: Наук.Думка, 1977. Перевод (англ): Storm–Liouville Operators and their Applications. Birkhauser Verlag (1986), 367 p.
 5. Л.Л.Ваксман, M.С.Лифшиц Несамосопряженные коммутирующие операторы в Гильбертовом пространстве. Berlin: Springer, Lecture Notes in Mathematics, 1987 (англ.)
 6. В.А.Марченко Нелинейные уравнения и операторные алгебры. Киев: Наук.Думка, 1986. Перевод (англ): Nonlinear Equations and Operator Algebras. D. Reidel, Dordrecht (1987), 157 p.
 7. Ф.С.Рофе-Бекетов, А.М.Холькин Спектральный анализ дифференциальных операторов. Связь спектральных и осцилляционных свойств, Мариуполь, ПГТУ, 2001, 332 с.
 8. В.А.Марченко, Е.Я.Хруслов Усредненные модели микронеоднородных сред. Киев: Наук.Думка, 2005.
 9. В.А.Марченко Ведение в теорию обратных задач спектрального анализа. Acta, Харьков, 2005.
 10. Rofe-Beketov F.S. and Kholkin A.M. Spectral analysis of differential operators. Interplay between spectral and oscillatory properties. WSPC, Singapore, 2005, 461 pp.
 11. В.А.Марченко, Е.Я.Хруслов Homogenization of Partial Differential Equations. Progress in Mathematical Physics, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA (2006). 398 pp.
 12. L. L. Vaksman Quantum bounded symmetric domains, Translations of Mathematical Monographs, American Mathematical Society, Providence, RI, V. 238, 2010, xii+256 pp.
 13. В.А.Марченко Sturm–Liouville Operators and Their Applications: Revised Edition. AMS (2011), 393 pp.

Праці співробітників відділу відзначені:

Ленінською премією

(В.О.Марченко, 1962),

Філдсовської медаллю

(В.Г.Дринфельд, 1990)

Державною премією України

(В.О.Марченко, 1989), (С.І.Безуглий 2010)

Золотою медаллю імені В.І. Вернадського НАН України

(В.О.Марченко, 2010)

Золотою медаллю і премією Товариства ім. Т. Шевченка в Україні та Фонду «Україна - США » для молодих математиків

(О.А.Берштейн, 2011),

(О.М. Карпель, 2013)

Премією ім. М.М.Крилова АН України         

(В.О.Марченко, 1982), (В.П.Котляров, 1996)

Премією ім. М.М.Боголюбова НАН України

(В.О.Марченко, 1996)

Премією ім. М.А.Лаврентьєва НАН України

(В.О.Марченко, 2007)

Премією ім. М.В.Остроградського НАН України

(Ф.С.Рофе - Бекетов, 2007), (В.П.Котляров , 2011)

Премією НАН України для молодих вчених за кращі наукові роботи

(В.М.Кулагін, 2006), (К.С.Мединець, 2006), (О.А.Берштейн, 2010)

Міжнародне співробітництво: Université Paris-7 D.Diderot, France; University of Torun, Poland; Trondheim University, Norway; University of New South Wales, Australia; University of Ottawa, Canada; University of Copenhagen, Denmark; E. Schrödinger Institute, Vienna, Austria; University of Leipzig, Germany; University of Maryland, USA; Uppsala University, Sweden.