Фізико-Технічний Інститут Низьких Температур НАН України ім. Б. І. Вєркіна

ВІДДІЛ  МІКРОКОНТАКТНОЇ  СПЕКТРОСКОПІЇ

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук, професор
Найдюк Юрій Георгійович
тел : +(380)-57-3402211, факс: +(380)-57-3403370, +(380)-57-3450593, e-mail: naidyuk at ilt.kharkov.ua

 

 
Про відділ
Головні публікації
Проекти і гранти
Співпраця
Склад відділу
Фотогалерея
                             

Наукові відділи ФТІНТ
Головна сторінка ФТІНТ


Останнє оновлення
 
11.07.2016

Мікроконтактна спектроскопія електрон-квазічастинкової взаємодії

Склад групи:

Башлаков Д.Л. bashlakov  at ilt.kharkov.ua 
Бобров М.Л.   bobrov at ilt.kharkov.ua 
Квітницька О.Є. kvitnitskaya at ilt.kharkov.ua
Найдюк Ю.Г.   naidyuk at ilt.kharkov.ua   
Хоткевич А.В. khotkevich at ilt.kharkov.ua

     

Основні напрямки досліджень:

 • мікроконтактна спектроскопія електрон-квазічастинкової взаємодії  в рідкісноземельних нікельборокарбідах, дибориді магнію, високотемпературних і залізовмісних надпровідвниках;

 • дослідження нерівноважних, нестаціонарних та теплових ефектів у провідності металевих наноконтактів;
 • виявлення та дослідження квантових ефектів у провідності 3-D наномістків.

важливі результати:
 

Складено атлас функцій електрон-фононної взаємодії для більше ніж 30 металів.

Виявлено ефект інверсії мікроконтактних спектрів напівметалів, пов'язаний з ефектами сильної локалізації.

Досліджені спектри електрон-квазічастинкової взаємодії, знайдена низькочастотна квазічастинкова мода і виявлені ефекти кристалічного поля в рідкоземельних нікельборокарбідних сполуках.

Встановлена анізотропія електрон-фононної взаємодії в дибориді магнію MgB2.

Виявлено ефект Кондо в контактах із магнітними домішками і відкрито розмірний Кондо-ефект.

Розвинута високочастотна мікроконтактна спектроскопія для дослідження кінетики релаксації квазічастинкових збуджень в твердих тілах: високоенергетичних фононів, дворівневих систем, рівнів внутрішньокристалічного поля.

Запропонованo метод створення точкових контактiв за допомогою зсуву контрелектродів i створено оригiнальний пристрiй для отримання мiкроконтактiв.

Показана можливiсть дослiдження внутрiшньомолекулярних коливань в органiчних провiдниках методом мiкроконтактної спектроскопiї. Виявлена анiзотропiя мiкроконтактних спектрiв органiчних провiдникiв.
Отриманi мiкроконтактнi спектри, якi демонструють ефекти електрон-фононної взаємодiї, руйнування локалiзацiї електронних станiв та перехiд у стан iз хвилею зарядової густини (ХЗГ) у шаруватих квазiдвомiрних дихалькогенiдах 1T-VSe2 и 2Ha-TaSe2. Встановленi параметри стану з ХЗГ, невiдомi ранiше для сполуки 1T-VSe2: кулонiвський потенцiал, густина станiв на рiвнi Фермi та деформацiйний потенцiал. Встановлена функцiя електрон-фононної взаємодiї у данних сполуках.

 

Обладнання:


Мікроконтактні спектрометри для дослідження нелінійної провідності контактів, оснащені кріогенним обладнанням для створення точкових контактів та вимірювання їх ВАХ, її першої та другої похідних у температурному інтервалі 0.8-77 K та в магнітних полях 0-9 T.

Міжнародна співпраця:

 

- Institute of Experimental Physics, Kosice, Slovak Republik

- Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden, Germany

- Physical Institute University of Karlsruhe, Karlsruhe, Germany

- Texas A&M University, College Station, USA

Оглядові статті, основні та недавні публікації:

 1. Yu. G. Naidyuk, O.E. Kvitnitskaya, L. V. Tiutrina, I.K.Yanson, G. Behr, G. Fuchs, S.-L. Drechsler, K. Nenkov, and L. Schultz, Peculiarities of the superconducting gaps and the electron-boson interaction in TmNi2B2C as seen by point-contact spectroscopy, Phys. Rev. B, 2011,  Vol. 84, p.094516

 2. Г.В. Камарчук, А.В. Хоткевич, А.В. Савицкий, P. Molinié, A. Leblanc, E. Faulques. Функция электрон-фононного взаимодействия в слоистом дихалькогениде 2Ha-TaSe2, ФНТ, 2009, №7, с.687.

 3. Yu. G. Naidyuk, O. E. Kvitnitskaya, I. K. Yanson, G. Fuchs, K. Nenkov, A. Waelte, G. Behr, D. Souptel, and S.-L. Drechsler, Point-contact spectroscopy of the antiferromagnetic superconductor HoNi2B2C in the normal and superconducting state, Phys. Rev. B, 2007, Vol. 76, p.014520.

 4. D. L. Bashlakov, Yu. G. Naidyuk, I. K. Yanson, G. Behr, S.L. Drechsler, G. Fuchs, L. Schultz and D. Souptel, Point-contact spectroscopy of the nickel borocarbide superconductor YNi2B2C in the normal and superconducting stateJ. Low Temp. Physics, 2007,  Vol.147, p.335.

 5. G.V. Kamarchuk, A.V. Khotkevich, V.M. Bagatsky, V.G. Ivanov, P. Molinié, A. Leblanc, E.C. Faulques, Direct determination of Debye temperature and electron-phonon interaction in 1T-VSe2, Phys. Rev. B, 2001, Vol. 63, p.073107.

 6. Yu.G. Naidyuk, I.K. Yanson, Point-contact spectroscopy of the heavy-fermion systems (review). J. Phys. Condens. Matter, 1998, Vol.10, p.8905.

 7. O.P. Balkashin, R.J.P. Keijsers, H. van Kempen, Yu.A. Kolesnichenko, O.I. Shklyarevskii. Relaxation of two-level fluctuators in point contacts, Phys. Rev. B, 1998, Vol.58, p.1294

 8. O.P. Balkashin, A.G.M. Jansen, U. Gottlieb, O. Laborde, R. Madar Electron-phonon-interaction spectra of TaSi2, NbSi2 and VSi2, Solid State Commun. 1996, Vol.100, p.293

 9. G.V. Kamarchuk, A.V. Khotkevich, Yu.A. Kolesnichenko, K.I. Pokhodnia, and I.G. Tuluzov. Point-contact spectroscopy of the electron-phonon interaction in the layered conductor β-(bis(ethylenedithio)tetrathiofulvalene)2I3. J. Phys.: Condens. Matter, 1994, Vol.19, p.3559.

 10. M. Reiffers, Yu. G. Naidyuk, A. G. M. Jansen, P. Wyder, I. K. Yanson, D. Gignoux and D. P. Schmitt, Direct measurement of the Zeeman splitting of crystal-field levels in PrNi5 by point-contact spectroscopy, Phys. Rev. Lett. 1989, Vol.62, p.1560.

 11. I.K.Yanson, O.I.Shklyarevskii. Point-contact spectroscopy of metallic alloys and compounds (review). Sov.J.Low Temp.Phys., 1986, Vol.12, p.509.

 12. A.I.Akimenko, A.B.Verkin, I.K.Yanson. Point-contact noise spectroscopy of phonons in metals. J.Low Temp.Phys, 1984, Vol.54, p.247.

 13. I.K.Yanson. Point-contact spectroscopy of the electron-phonon interaction in pure metals (review). Sov.J.Low Temp.Phys., 1983, Vol.9, p.343.

 14. B.I. Verkin,  I.K. Yanson, I.O. Kulik, O.I. Shklyarevski, A.A. Lysykh, Yu.G. Naydyuk, Singularities in d2V/dI2 dependences of point contacts between ferromagnetic metals, Solid State Commun., 1979, Vol.30, p.215.