Відділ надпровідних і мезоскопічних структур

Перейти до контакту

Головне меню:

Дослідження
Нерівноважний перенос заряду в мезоскопічних надпровідних структурах
 
Поняття багаторазових андреєвських віддзеркалень є універсальною основою пояснення природи дисипативного струму в різних типах джозефсонівських контактів. В рамках цього підходу ми теоретично вивчаємо вольтамперні характеристики планарного багатоканального SNINS контакту, що моделює джозефсонівський польовий транзистор (JOFET) з нормальним (N) 2D електронним газом, який з’єднує надпровідні (S) електроди і керується електростатичним гейтом, що грає роль тунельного бар'єру (I). Ми вважаємо, що резонансні особливості постійного струму визначають позиції андреєвських рівнів, які, таким чином, можуть бути виміряні в експерименті.
 
Ми вивчаємо динаміку центрів проковзування фази (PSC) і ліній (PSL) в надпровідних дротах та смугах за допомогою чисельного моделювання на основі повних нестаціонарних рівнянь Гінзбурга-Ландау (TDGLE) для надпровідників з енергетичною щілиною в спектрі. Ми цікавимося процесом виникнення багатьох PSC, а також з'ясуванням природи надлишкового струму і його ставленням до усередненого надпровідного струму через ядро ​​PSC. Наша майбутня мета полягає в тому, щоб перевірити результати асимптотичного аналізу Івлєва-Копніна рівнянь TDGLE і дослідити роль дефектів і граничних умов на електродах.
 
Назад до змісту | Назад до головного меню