Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Забродін Павло Андрійович

zabrodin
email   scolar   rg  

Посада:
Молодший науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1986.

Науковий ступінь:
2016 – кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Загальна кількість друкованих праць:
30.

Загальний стаж наукової роботи :
10 років.

Науково-дослідний профіль:
Вивчення особливостей мікроструктури та пластичної деформації ультрадрібнозернистих полікристалів Al та сплавів Al-Li та Mg-Al-Zn в зоні низьких та наднизьких температур. Дослідження міцності, пластичності, релаксації напруження плину та низькотемпературної стрибкоподібної деформації.

Список найважливіших робіт за 5 років:

Discontinuous Flow of Fine Grained AZ31 at Extremely Low Temperature / N.V. Isaev, S.E. Shumilin, P.A Zabrodin, M. Janecek, J. Stráská// Acta Physica Polonica A. – 2018. – V. 134, № 4. – P. 662-666.

Peculiarities of plastic deformation of SPD Al-Li alloy at 0.5 K / S.E. Shumilin, N.V. Isaev, P.A Zabrodin, V.S. Fomenko, T. V. Grigorova, V. G. Geidarov // Acta Physica Polonica A. – 2015. – V. 128, № 4. – P. 536-539.

Низкотемпературные микромеханические свойства отожженного и гидроэкструдиро-ванного сплава Al-3.8 ат.% Li / С.В. Лубенец, Л.С. Фоменко, А.В. Русакова, П.А. Забродин // ФНТ – 2014. – Т. 40, № 3. – С. 330-339.

Назад