Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Ватажук Олена Миколаївна

vatazhuk
email   scolar   rg  

Посада:
Молодший науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1983.

Загальна кількість друкованих праць:
50.

Загальний стаж наукової роботи :
11 років.

Науково-дослідний профіль:
Низькотемпературна динаміка дефектів кристалічної гратки, низькотемпературні релаксаційні явища в твердих тілах, акустична спектроскопія твердих тіл, низькотемпературна фізика пластичності і міцності, ультрадрібнозернисті та нанокристалічні матеріали, комп’ютерне моделювання.

Список найважливіших робіт за 5 років:

Ostapovets A., Vatazhuk O. “Non-Schmid Phenomena in HCP Materials”, Solid State Phenomena, 2017, Vol. 258, pp. 29-32.

Ostapovets A., Vatazhuk O. “Peierls barriers of a-type edge and screw dislocations moving on basal and prismatic planes in magnesium”, ФНТ, 2017, т. 43, № 3, с. 520-528. (LTP. – 2017. – V. 43, № 3. – P. 421-427.)

Паль-Валь П.П., Паль-Валь Л.Н., Рыбалко А.П., Ватажук Е.Н. “Влияние интенсивной пластической деформации и отжига на параметры динамической релаксации Коивы-Хасигути в наноструктурном и поликристаллическом цирконии”, ВАНТ Серия «Материаловедение и новые материалы», 2017, № 3(90), c. 20-45.

Ostapovets A., Vatazhuk O. “Non-Schmid behavior of extended dislocations in computer simulations of magnesium”, Computational Materials Science, 2018, Vol. 142 , № 1, с. 261-267.

Pal-Val P. P., Pal-Val L. N., Rybalko A. P. and Vatazhuk E. N. “Change of Parameters of the Koiwa-Hasiguti Dynamic Dislocation Relaxation in Nanostructured and Polycrystalline Zirconium after Severe Plastic Deformation and Annealing”, Advances in Materials Science and Engineering, 2018, Vol. 2018, p. 4170187-1-4170187-12.

Назад