Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Табачнiкова Олена Дмитрiвна

tabachnikova
email   scolar  

Посада:
Старший науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1944.

Науковий ступінь:
1976 – кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.07 фізика твердого тіла.

Вчене звання :
2003 – старший науковий співробітник.

Загальна кількість друкованих праць:
243.

Загальний стаж наукової роботи :
51 років.

Науково-дослідний профіль:
Низькотемпературнi механiчнi властивостi металевих матерiалiв, низькотемпературна фізика пластичності і міцності, ультрадрібнозернисті, аморфнi та нанокристалічні матеріали.

Керувала 10 дипломними роботами на здобуття звання бакалавра та магістра, 2 аспірантами.

Керiвник мiжнародних наукових проектiв (з 2014-2018):

а) у межах проектів наукового співробітництва між національною академією наук України та Австрiйською академією наук: «Структурні елементи, що визначають механічні властивості нанокристалічного кобальту», термін виконання 2013-2014 рр.);

б) у рамках наукового співробітництва між Національною Академією наук України та Словацькою Академією наук: "Механічні властивості та особливості руйнування високоміцних нанокристалічних металів, отриманих методом інтенсивної пластичної деформації", термін виконання 2014-2015рр.

в) у межах проектів наукового співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Австрiйською академією наук: «Механічні властивості та мікроструктура наноструктурних високоентропійних сплавів CoCrFeNiMnVх» термін виконання 2017-2018 рр.

г) у межах проектiв Українського науково-технологiчного центру (УНТЦ), (керівник від ФТIНТ НАНУ) та Міністерством освіти і науки України ” Нові матеріали з підвищеною жароміцністю на базі мультикомпонентних (високоентропійних) сплавів з регульованою нанокластерною структурою”, 2018-2019.

Член організаційних комітетів: I та II Всесоюзний Семінар "Структурні аспекти локалізації деформації та руйнування", лютий 1988р., Харків; березень 1991 р. Юрмала. Міжнародної наукової конференцiї “International Materials Science Symposium, “Metallography 2016”, ( 20 – 22 April 2016, the High Tatra Mountains in the Slovak Republic).

2014-2019 – член Наукової ради з проблеми «Низькотемпературна фізика пластичності та міцності» ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України

Список найважливіших робіт за 5 років:

Effect of carbon content and annealing on structure and hardness of CrFe2NiMnV0.25 high-entropy alloys processed by high-pressure torsion / H. Shahmir, E. Tabachnikova, A. Podolsky, M. Tikhonovsky, T.G. Langdon // J. Mater. Sci. – 2018. – V. 53, No. (16). - P. 11813-11822.

Thermally activated deformation of nanocrystalline and coarse grained CoCrFeNiMn high entropy alloy in the temperature Range 4.2-350 K / A.V. Podolskiy, E. Tabachnikova, E. Schafler, M.A.Tikhonovsky, M.J. Zehetbauer // ФНТ. – 2018. – V. 44, No. 9, P. - 1381-1395.

Mechanical properties and thermally activated plasticity of the Ti30Zr25Hf15Nb20Ta10 high entropy alloy at temperatures 4.2–350 K / E. Tabachnikova, A.V. Podolskiy, V.V. Voloschuk, V.F. Gorban, N.A. Krapivka, S.A. Firstov // Mater. Sci. Eng. A. – 2018. – V. 710. - P. 136-141.

Механические свойства высокоэнтропийного сплава Al0,5CoCrCuFeNi в разных структурных состояниях в интервале температур 0,5–300 К / Е.Д. Табачникова, М.А. Лактионова, Ю.А. Семеренко, С.Э. Шумилин, А.В. Подольский, М.А.Тихоновский, Й. Мишкуф, K. Чах // ФНТ. - 2017. - т. 43, № 9. – С. 1381-1395.

Plastic dynamics of the Al0.5CoCrCuFeNi high entropy alloy at cryogenic temperatures: Jerky flow, stair-like fluctuation, scaling behavior, and non-chaotic state / Xiaoxiang Guo, Xie Xie, Jingli Ren, Marina, E. Tabachnikova, Laktionova, Liping Yu, Wing-Sum Cheung, Karin A. Dahmen, Peter K. Liaw Appl. Phys. Lett. – 2017. – V. 111. – P. 251905-1 - 251905-5.

Deformation-induced phase transformation of Co20Cr26Fe20Mn20Ni14 high-entropy alloy during high-pressure torsion at 77 K / J. Moon, E. Tabachnikova, Y.Qi, Y. Estrin, W.Choi., S.-H.Joo, B.-J. Lee, A. Podolskiy, M. Tikhonovsky, H.S.Kim Mater. Lett. – 2017. – V. 202. – P. 86-88.

Temperature effects on deformation and serration behavior in High Entropy Alloys (HEAs) / J. Antonaglia, X. Xie, Z. Tang, C.-W. Tsai, J.W. Qiao, Y. Zhang, E.D. Tabachnikova, M.O. Laktionova, R. Carroll, J.W. Yeh, O.N. Senkov, M.C. Gao, J.T. Uhl, P.K. Liaw, K.A. Dahmen // JOM: J. Minerals, Metals & Mater. Soc. – 2014. – V. 66. – P. 2002-2008.

Cryogenic equal channel angular pressing of commercially pure titanium: Microstructure and properties / A.V. Podolskiy, E.D. Tabachnikova, H.P. Ng, I.A. Psaruk, R. Lapovok // J. Mater. Sci. – 2014. – V. 49. – P. 6803-6812.

Variation of the deformation mechanisms in a nanocrystalline Pd-10 at.% Au alloy at room and cryogenic temperatures / Y. Ivanisenko, E.D. Tabachnikova, I.A. Psaruk, S.N. Smirnov, A. Kilmametov, A. Kobler, L. Kurmanaeva, K. Csach , Y. Mishkuf , K. Scherer, Y.A. Semerenko, H. Hahn // Int. J. Plasticity. –2014. – V. 60, No. 1. – P. 40-57.

Экспериментальное исследование и сравнительный анализ пластичности сплава Ni–18,75 ат.% Fe в крупнозернистом и нанокристаллическом состояниях в области температур 4,2−350 К / Е.Д. Табачникова, А.В. Подольский, С.Н. Смирнов, И.А. Псарук, P.K. Liao // ФНТ. – 2014. – Т. 40, № 12. – С. 1419-1429.

Temperature dependent mechanical properties and thermal activation plasticity of nanocrystalline and coarse grained Ni-18.75 at.% Fe alloy / E.D. Tabachnikova, A.V. Podolskiy, S.N. Smirnov, I.A. Psaruk // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2014. – V. 63. – P. 012105-1-012105-12.

Назад