Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Шумілін Сергій Едуардович

palval
email   scolar   rg

Посада:
Старший науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1957.

Науковий ступінь:
1988 – кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.07 фізика твердого тіла.

Вчене звання :
2009 – старший науковий співробітник.

Загальна кількість друкованих праць:
117.

Загальний стаж наукової роботи :
34 років.

Науково-дослідний профіль:
Низькотемпературна фізика пластичності і міцності, механізми пластичної деформації кристалів при температурах нижче 1 К, ультрадрібнозернисті та нанокристалічні матеріали, високоентропійні сплави.

2014-2019 – член Наукової ради з проблеми «Низькотемпературна фізика пластичності та міцності» ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України.

Список найважливіших робіт за 5 років:

Неустойчивая пластическая деформация ультрамелкозернистой меди при температуре 0,5 К // Т.В. Григорова, С.Э. Шумилин, С.С. Полищук, A.A. Давиденко // ФНТ.- 2017.-Т. 43 , № 12.- С. 1780-1788.

Механические свойства высокоэнтропийного сплава Al0,5CoCrCuFeNi в разных структурных состояниях в интервале температур 0,5–300 К / Е.Д. Табачникова, М.А. Лактионова, Ю.А. Семеренко, С.Э. Шумилин, А.В. Подольский, М.А.Тихоновский, Й. Мишкуф, K. Чах // ФНТ. - 2017. - т. 43, № 9. – С. 1381-1395.

Температурная зависимость акустических и механических свойств литого и отожженного высокоэнтропийного сплава Al0,5CoCuCrNiFe / Ю. А. Семеренко, Е. Д. Табачникова, Т.М. Тихоновская, И. В. Колодий, А. С. Тортика, С. Э. Шумилин, М. А. Лактионова // Металлофизика и новейшие технологии. - 2015. - Т. 37, № 11. - С. 1001-1012.

Peculiarities of plastic deformation of SPD Al-Li alloy at 0.5 K / N. V. Isaev, S. E. Shumilin, T.V. Grigorova, P.A. Zabrodin, V.S. Fomenko, V.G. Geidarov // Acta Physica Polonica A. - 2015. - V. 128, № 4. - P. 536-539.

S. E. Shumilin, N. V. Isaev, P. A. Zabrodin, V. S. Fomenko, T. V. Grigorova, V. G. Geidarov. Peculiarities of plastic deformation of SPD Al-Li alloy at 0.5 K // Acta Physica Polonica A. – 2015. – V.128, No. 4. – P. 536-539.

Назад