Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Шаповалов Юрій Олексійович

shapovalov
email   scolar  

Персональні дані:
Дата народження: 18 липня 1982, Україна

Місце роботи та адреса:
B Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України
Відділ фізики реальних кристалів
Проспект Науки, 47,
Харків, 61103, Україна
Контакти:
мобільний телефон +380-66-0437504
e-mail: shapovalov@ilt.kharkov.ua

Участь у наукових проектах
2019 – 2020 спільний українсько-корейський дослідницький проект між Університетом Поханським університетом науки і технології та ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України “Фізичні механізми пластичної деформації наноструктурних високоентропійних сплавів FeCrCoNi та FeCrCoNiС з поліпшеним співвідношенням “міцність – пластичність” в інтервалі температур 300-0,5 К”
2019 – 2020 спільний українсько-австрійський проект між Університетом Відня – фізичний факультет – відділ наноструктурних матеріалів та ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України “Вплив фазових перетворень та двійникування на низькотемпературні механічні властивості наноструктурованих високоентропійних сплавів Fe-Mn-Co-Cr”
2018 – 2019 Проект Українського науково-технологічного центру №6360 “Нові матеріали з підвищеною жароміцністю та термічною стабільністю наноструктурованих станів на базі мультикомпонентних (високоентропійних) сплавів”
2017 – 2018 спільний українсько-австрійський проект UA 11/2017 між Університетом Відня – фізичний факультет – відділ наноструктурних матеріалів та ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України “Механічні властивості та мікроструктура наноструктурних високоентропійних сплавів CoCrFeNiMnVх”
2016 – 2018 Європейський науковий проект Horizon 2020 “TUneable Multiferroics based on oxygen OCtahedral Structures” (TUMOCS), що фінансується в рамках програми обміну науковцями та розробниками Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Центр Гельмгольца Гестахт GmbH, інститут дослідження матеріалів, Гестахт, Німеччина; Університет Авейру та Small Materials and Technology (Smallmatek, Lda Portugal) Авейру, Португалія.

Наукова-практична та організаційна діяльність.
Наукові інтереси
Міцність, пластичність, кріодеформація, високоентропійні сплави, надпластичність, структурні дослідження.
Експериментальний досвід
Протягом навчання та під час дослідницької роботи набув практичного досвіду на навичок у проведенні експерименту та застосування різних експериментальних методик структурних та механічних досліджень, а саме:
металографія – оптична мікроскопія, електронна мікроскопія включно з SEM та ТЕМ, якісний аналіз поверхні - XRD, EDX, EBSD, AES, EPMA, XPS, термогравіметричний аналіз, механічні випробування – в умовах повзучості, в умовах постійної швидкості деформації за кімнатної температури та в області кріодеформації.
Організаційна діяльність
2017 – 2019 член ради молодих учених ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАНУ
Член організаційних комітетів міжнародних конференцій (ICPYS-LPT-2019 (Kharkiv, Ukraine, 2019) ICPYS-LPT-2018 (Kharkiv, Ukraine, 2018) , ICPYS-LPT-2017 (Kharkiv, Ukraine, 2017)

Досвід роботи:
01.2016 – по теперішній час: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків, Україна: молодший науковий співробітник
10.2012 – 12.2015: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Кафедра фізики, Харків, Україна: асистент
11.2011 – 08.2013: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Кафедра фізики, Харків, Україна: інженер
08.2008 – 11.2008: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тіла, Харків, Україна: молодший науковий співробітник
01.2007 – 08.2008: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тіла, Харків, Україна: інженер
09.2006 – 04.2008: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, економічний факультет, кафедра інформаційних систем, Харків, Україна: інженер
08.2004 – 12.2004: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тіла, Харків, Україна: інженер
09.2004 – 10.2004: Харківський університетський ліцей, Харків, Україна: викладач фізики
12.2003 – 10.2004: Харківський університетський ліцей, лабораторія методів викладання фізики, Харків, Україна: лаборант

Освіта
2008 – 2011 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тіла, Харків, Україна: аспірантура, напрям підготовки – 01.04.07 фізика твердого тіла, середній бал – 5 із 5
Тема дисертації: “Структурні зміни та фазові перетворення у надпластичних евтектичних та евтектоїдних сплавах”
2005 – 2006 Університет Сунгкюнкван, факультет матеріалознавства та інженерії, Сувон, Республіка Корея: аспірантура (не закінчена), напрям досліджень: високотемпературне окислення
2003 – 2004 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тіла, Харків, Україна: магістратура, спеціальність – фізик, викладач фізики, середній бал – 4,7 із 5
1999 – 2003 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тіла, Харків, Україна: бакалаврат, спеціальність – фізик, середній бал – 4,5 із 5

Володіння мовами
Українська – рідна мова, російська – рідна мова, англійська – високий рівень

Основні публікації (останні 5 років)

Change in elastic properties of eutectic alloys under conditions of superplastic deformation / V.F. Korshak, Yu.O. Shapovalov, P.V. Mateychenko // J. Mater. Sci. - 2018. - V. 53, No. 11. – P. 8590-8603.
doi: 10.1007/s10853-018-2163-1

Structural changes in Bi-43 wt.% Sn eutectic alloy under superplastic deformation / V.F. Korshak, Y.A. Shapovalov, O. Prymak, A.P. Kryshtal, R.L. Vasilenko // Phys. Metals and Metallography. - 2015. - V. 116, No. 8. - P. 829–837.
doi: 10.1134/S0031918X15060034

Structural and phase relaxation in superplastic eutectic alloy Sn-38 wt. %Pb / V.F. Korshak, Yu.A. Shapovalov, N.N.Vaselenko // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. - 2015. - V. 37, No. 12. - P. 1633-1642.
doi: 10.15407/mfint.37.12.1633

Peculiarities of the volume ratio of α and β phases in the superplastic eutectic Bi-43 wt. % Sn alloy / V.F. Korshak, P.V. Mateychenko, Yu.A. Shapovalov // Phys. Metals and Metallography. - 2014. - V. 115, No. 12. – P. 1249–1258.
doi: 10.1134/S0031918X14120047

Назад