Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділ фізики реальних кристалів

Завідувач відділу доктор фіз.-мат. наук
Паль-Валь Павло Павлович
Тел. : +38 057 341 09 13, E-mail: palval@ilt.kharkov.ua

Семеренко Юрій Олександрович

semerenko
email   scolar  

Посада:
Науковий співробітник.

Місце роботи:
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, відділ фізики реальних кристалів.

Рік народження:
1975.

Науковий ступінь:
2003 – кандидат фіз.-мат. наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Загальна кількість друкованих праць:
106.

Загальний стаж наукової роботи :
18 років.

Науково-дослідний профіль:
Низькотемпературні релаксаційні явища в кристалічних, аморфних та наноструктурних металах та сплавах, акустична спектроскопія твердих тіл, низькотемпературна фізика пластичності і міцності, ультрадрібнозернисті та нанокристалічні матеріали, високоентропійні сплави.

Список найважливіших робіт за 5 років:

Физико-механические свойства сплавов 54,6Ni–11Fe–30Cr– 3,5Nb–0,5Ti–0,4C и 58Ni–11Fe–30Cr–0,5Nb–0,5Ti в области низких температур / Ю.А. Семеренко, К.А. Ющенко, Е.Д. Табачникова, Л.В. Скибина, В.С. Савченко, М.А. Тихоновский, А.М. Бовда, А.С. Тортика // Металлофизика и новейшие технологии. – 2018. – Т. 40, № 8. – С. 1051-1067.

Mechanical properties of the high-entropy alloy Al0.5CoCrCuFeNi in various structural states at temperatures of 0.5–300 K / E.D. Tabachnikova, M.A. Laktionova, Yu.A. Semerenko, S.E. Shumilin, A.V. Podolskiy, M.A. Tikhonovsky, J. Miskuf, K. Csach // ФНТ. – 2017. – 43, № 9. – С.1381-1395.

Dislocation mechanisms of low-temperature internal friction in nanostructured materials / V.D. Natsik, Yu.A. Semerenko // ФНТ. – 2016. – 42, № 2. – С. 185-197.

Акустические свойства новых сплавов Inconel 52 и Inconel 52MSS в интервале температур 77—1200 К / Ю.А. Семеренко, А.В. Мозговой, Л.В. Скибина, К.А. Ющенко, А.В. Звягинцева // Металлофизика и новейшие технологии. – 2015. – Т. 37, № 12. – С. 1643-1652.

Variation of the deformation mechanisms in a nanocrystalline Pd–10 at.% Au alloy at room and cryogenic temperatures / Yu. Ivanisenko, E.D. Tabachnikova, I.A. Psaruk, S.N. Smirnov, A. Kilmametov, A. Kobler, C. Kübel, L. Kurmanaeva, K. Csach, Y. Mishkuf, T. Scherer, Yu.A. Semerenko, H. Hahn // Int. J. Plasticity. – 2014. – V. 60, No. 1. – P. 40-57.

Назад